Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/03-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 24-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009

48. Supunerea la votul final:

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................
Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit către Ministerul Mediului contractul privind Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare (adoptat);

Secretarii mă informează că suntem în cvorum, deci putem să procedăm la votul final.

1. Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare".

Voturi pentru? 186 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Proiectul a trecut.

Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare (adoptat);

2. Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare.

Voturi pentru? 188 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Trei abțineri.

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.23 din 12 mai 2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială Nicolina - SA (adoptat);

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.23 din 12 mai 2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială "Nicolina" - S.A.

Voturi pentru? 187.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Raportul Comisiei juridice referitor la art.129 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, reexaminat ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.599 din 14 aprilie 2009 (adoptat);

4. Raportul Comisiei juridice referitor la art.129 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, reexaminat ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.599 din 14 aprilie 2009.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? 190 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Raportul Comisiei juridice referitor la dispozițiile art.72 alin (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art.116<SUP>1</SUP> alin.(1) și art.116<SUP>2</SUP> alin.(1) din Legea învățământului nr.84/1995, reexaminate ca urmare a deciziilor Curții Constituționale nr.731 și 732 din 7 mai 2009 (adoptat);

5. Raportul Comisiei juridice referitor la dispozițiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art.116¹ alin.(1) și art.116" alin.(1) din Legea învățământului nr.84/1995, reexaminate ca urmare a deciziilor Curții Constituționale nr.731 și 732 din 7 mai 2009.

Voturi pentru? 190 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România (adoptat);

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România.

Voturi pentru? 191 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public (adoptat);

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public.

Voturi pentru? 189 de voturi.

Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (adoptat);

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Voturi pentru? 193.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare (adoptat);

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare.

Lege ordinară.

Voturi pentru? 153.

Voturi împotrivă? 40 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (adoptat);

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

Lege ordinară.

Voturi pentru? 182.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (adoptat);

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială.

Voturi pentru? 163.

Voturi împotrivă? 36 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 (adoptat);

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008.

Voturi pentru? 193.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (adoptat);

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar.

Voturi pentru? 152.

Voturi împotrivă? 59.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea literei c) a articolului 6 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (adoptat);

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea literei c) a articolului 6 din Legea nr.146/1997 privind taxele juridicare de timbru.

Lege organică.

Voturi pentru? 199.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008 (adoptat);

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est.

Voturi pentru? 201.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind completarea art.84 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (respinsă);

16. Propunerea legislativă privind completarea art.84 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Lege organică.

Voturi pentru? 73 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 131.

Abțineri? O abținere.

S-a respins.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997 (adoptat);

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997.

Voturi pentru? 202.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind învățământul superior (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

18. Propunerea legislativă privind învățământul superior.

Lege organică.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Voturi pentru? 169.

Voturi împotrivă? 42.

Propunerea legislativă privind învățământul preuniversitar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

19. Propunerea legislativă privind învățământul preuniversitar.

Lege organică, se propune respingerea.

Voturi pentru? 171.

Voturi împotrivă? 41.

Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

20. Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic.

Se propune respingerea

Voturi pentru? 170.

Voturi împotrivă? 42.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008 (adoptat);

21. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008.

Voturi pentru? 202.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Raportul Comisiei pentru administrație publică referitor la Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptată în forma adoptată de Senat);

22. Raportul Comisiei pentru administrație publică referitor la Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, reexaminată la cererea Președintelui României.

Voturi pentru? 202.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Raportul Comisiei juridice referitor la Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptată legea pentru respingerea OUG);

23. Raportul Comisiei juridice referitor la Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, reexaminată la cererea Președintelui României.

Adoptarea legii pentru respingerea ordonanței de urgență.

Voturi pentru? 200.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Raportul Comisiei pentru buget și a Comisiei pentru sănătate referitor la Legea pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita, reexaminată la cererea Președintelui României (respinsă);

24. Raportul Comisiei pentru buget și al Comisiei pentru sănătate referitor la Legea pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita, reexaminată la cererea Președintelui României.

Voturi pentru? 202.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene (adoptat);

25. Proiectul de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene.

Lege ordinară.

Voturi pentru? 202.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată);

26. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Lege organică.

Voturi pentru? 171.

Voturi împotrivă? 40 de voturi împotrivă.

O abținere.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate (adoptat);

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate.

Voturi pentru? 204.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea apiculturii nr.89/1998 (adoptat);

28. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea apiculturii nr.89/1998.

Voturi pentru? 204.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt

Proiectul de Lege privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București (adoptat);

29. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București.

Lege ordinară.

Vă rog să votați.

Voturi pentru? 203 voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă);

30. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Este lege organică.

Această propunere neîntrunind numărul necesar de voturi, a avut dezbaterea pe articole.

Se supune votului adoptarea propunerii legislative.

Voturi pentru? 41 de voturi.

Voturi împotrivă? 171.

Abțineri? Nu sunt

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (respinsă);

31. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comisia propune respingerea propunerii legislative, iar acum se supune votului adoptarea propunerii legislative.

Vă supun la vot.

Voturi pentru? 41.

Voturi împotrivă? 171.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);

32. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare. Comisia propune respingerea. Se supune votului acum adoptarea propunerii legislative.

Voturi pentru? 41 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 170.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

33. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 203 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

34. Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 203 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.385 alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

35. Propunerea legislativă pentru modificarea art.385 alin(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Este lege organică. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Voturi pentru? 203 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 482 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

36. Propunerea legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 200.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul Fiscal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

37. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul Fiscal. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 201 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

38. Proiectul de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 195 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

39. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Voturi pentru? 204 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind Autoritatea Electorală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

40. Propunerea legislativă privind Autoritatea Electorală. Lege organică. Comisia propune respingerea propunerii.

Voturi pentru? 202 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

41. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 202 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

42. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 202 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

43. Propunerea legislativă privind modificarea art.25 din OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 202 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).

44. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. Comisia propune respingerea.

Voturi pentru? 202 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 november 2019, 4:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro