Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.94/10-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 30-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.34 Daniela Popa și Aurelia Vasile - despre "Necesitatea unor modificări în legislația referitoare la Registrul Comerțului";

 

Doamna Daniela Popa și doamna Aurelia Vasile:

"Necesitatea unor modificări în legislația referitoare la Registrul Comerțului"

Trecerea Registrului Comerțului din toamna anului 2002 în subordinea Ministerului Justiției în structura Oficiului Național al Registrului Comerțului ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, a generat o serie de aspecte negative precum: existența unor proceduri care implică perioade de până la 15-20 de zile pentru pregătirea, depunerea, autorizarea societății comerciale și frecvente deplasări ale investitorului la Registrul Comerțului; plata unor taxe și tarife crescute după preluarea pentru înmatricularea unei societăți comerciale la Registrul Comerțului; utilizarea de criterii neuniforme la verificarea documentației pentru înregistrarea unei societăți comerciale de către funcționarii de la Registrul Comerțului. De asemenea, obligațiile și răspunderile sunt numai în sarcina societății comerciale. ONRC prestează un serviciu impus de lege și nu își asumă răspunderea necesară, ceea ce duce la amânarea în mod nejustificat a eliberării certificatului de înmatriculare și la blocarea activității întreprinzătorului.

Sistemul Registrului Comerțului, aflat în subordinea Ministerului Justiției, se dovedește a fi unul rigid, fără capacitatea de adaptare rapidă a sistemului informatic, care să permită procesarea datelor supuse obligației de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile exprese prevăzute de lege și actul constitutiv al societății comerciale.

Este nevoie de un cadru juridic adecvat stimulării spiritului antreprenorial, prin accesul direct și nemijlocit la toate informațiile utile pe care le dețin camerele de comerț.

În aplicarea reglementărilor de până acum s-a constatat că scoaterea Registrului Comerțului de sub gestiunea Camerei de Comerț și Industrie a României a pus camerele de comerț în imposibilitatea de a-și realiza scopurile și funcțiile lor, aceasta deoarece o cameră de comerț puternică în lume nu poate să-și desfășoare activitatea eficient dacă nu are o legătură permanentă, directă și juridică cu comercianții.

Lipsirea Camerei de Comerț de Registrul Comerțului, de bazele de date specifice și de baza juridică a legăturilor oamenilor de afaceri între ei, face ca aceste instituții ale sistemului cameral să nu poată accesa fonduri europene în beneficiul comercianților și astfel nu poate să își atingă scopul pentru care a fost creată prin Legea nr. 335/2007.

Trebuie avut în vedere că, odată cu intrarea în vigoare a Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, Camera de Comerț și Industrie a României, Camera Națională, este o organizație neguvernamentală de utilitate publică și că în conformitate cu dispozițiile art. 41 din OG nr. 26/2000, și având în vedere dispozițiile art.136 alin.(4), teza finală din Constituția României privitoare la organizații neguvernamentale, Camera de Comerț și Industrie a României are dreptul legal de a primi în folosință gratuită bunuri din proprietatea publică și privată a statului.

La înființare, în anul 1931, Registrul Comerțului a funcționat în cadrul camerelor de comerț și industrie. În 1948, acestea au fost desființate. La reînființarea lor, în 1990, activitatea Registrului Comerțului a fost repusă în cadrul camerelor de comerț până în 2002, când a trecut în subordinea Ministerului Justiției.

Registrul Comerțului este un instrument al economiei de piață și locul lui este nu în subordinea unei instituții centrale de stat, ci pe lângă o organizație neguvernamentală de utilitate publică, așa cum este Camera de Comerț.

Trecerea oficiilor Registrului Comerțului în sistemul Camerelor de Comerț și Industrie este oportună pentru că Legea nr. 335/2007, care reglementează organizarea și funcționarea camerelor de comerț într-o concepție modernă și utilă, încă nu a putut să-și producă efectele în lipsa acestei structuri.

Trecerea Registrului Comerțului în cadrul Camerei de Comerț și Industrie este necesară deoarece, în contextul actual, camerele de comerț sunt lipsite de pârghia cea mai importantă de îndeplinire a scopului pentru care au fost create.

În condițiile păstrării reglementărilor actuale cu privire la Registrul Comerțului sunt conservate și amplificate o serie de consecințe negative ce rezultă din ruptura creată între atribuțiile ce revin camerelor de comerț și posibilitățile reale de îndeplinire. Activitatea camerelor de comerț este redusă la simple operații tehnico-materiale. Ruptura între cadrul organizatoric și cel funcțional al camerelor de comerț trebuie înlăturată. Pentru a facilita accederea la fondurile europene și pentru rapida redistribuire a acestora în timp util către agenții economici este necesar ca înseși camerele de comerț să dispună de toate informațiile necesare cu privire la existența, obiectul de activitate și funcționarea agenților economici, pe care, în prezent, le deține registrul comerțului.

Proiectul de lege care prevede trecerea Registrului Comerțului în cadrul camerelor de comerț trebuie susținut pentru a îndrepta problemele de importanță socială, economică și juridică care decurg din actualul cadru normativ.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 13:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro