Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.97/06-08-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-07-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România.
 
see bill no. 279/2009

Doamna Roberta Alma Anastase:

În continuare, pe ordinea de zi a acestei ședințe avem Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului. Vă rog.

Domnul Valentin Preda (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă supun atenției proiectul de lege ce are drept scop completarea și modificarea unor prevederi generale privind activitățile reglementate de OG nr.78/2000 precum și completarea și modificarea prevederilor referitoare la obligațiile producătorilor de vehicule rutiere și sancțiunile aplicabile acestora în concordanță cu modificările introduse de Directiva 2007/46 față de situația actuală.

Prin adoptarea prezentului proiect de lege se ating următoarele obiective: se asigură crearea cadrului general necesar pentru modificarea reglementărilor existente în scopul transpunerii prevederilor Directivei 2007/46; se asigură completarea prevederilor privind obligațiile producătorilor de vehicule și sancțiunile aplicabile acestora în conformitate cu Directiva 2007/46; se asigură îmbunătățirea prevederilor ordonanței în baza experienței acumulate pe perioada aplicării acesteia; se asigură respectarea cerințelor Regulamentului nr.715/2007 privind includerea în legislația națională a sancțiunilor prevăzute de regulament și punerea în aplicare a acestora.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Iulian Iancu. Vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbatere cu proiectul de lege menționat, dezbatere în fond.

Vreau să vă subliniez că Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege. De asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și Comisia pentru administrație publică au avizat favorabil proiectul de lege.

În fond, proiectul urmează să transpună în dreptul intern noile reglementări în domeniu prevăzute de Directiva 2007/46 a Comisiei Europene.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege și vă propunem să fie adoptat cu amendamente admise și respinse.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Există intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Domnule președinte, vă rog să ne spuneți și timpii alocați dezbaterii pe articole.

Domnul Iulian Iancu:

3 cu 5.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Nu sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Vă supun la vot propunerea făcută de președintele comisiei pentru timpul alocat dezbaterii pe articole.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul ordonanței: "Ordonanță privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România."

Sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă la pct.2 sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Iar titlul legii, rectific, este Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România."

Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă de la pct.5 la pct.10 sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Pct.11. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.12 la pct.16, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Vă rog.

La pct.17 este un amendament respins. Vi-l susțineți? Vă rog.

Domnul Antal István:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Există o dispută de ani de zile privind descentralizările, în general. Acum, punctual, vorbim de activitatea RAR și de activitatea de certificare a autenticității care se efectuează numai la reședințele de județ. Sunt plimbați cetățenii, sunt cheltuieli inutile în plus. Acum, într-o lume a electronicii, când problema poate să fie rezolvată și deja în 2004 am introdus la vremea respectivă în ordonanță această posibilitate de a acorda o șansă celor care dispun de aparatura necesară ca, cu angajații de la RAR, această certificare să se efectueze și în municipiile în jurul cărora sunt zeci, poate sute de localități din care cetățenii se duc la reședința de județ, își pierd timpul, și statistic oricând se poate demonstra că o mare parte din aceste așa-zise verificări se fac în grabă, pentru că e imposibil ca într-o zi să te duci și să-ți rezolvi problema.

Pentru acest lucru am solicitat ca activitatea de certificare a autenticității să se efectueze prin metode nedistructive de către de RAR sau agenți economici autorizați ai acestuia.

Era o dorință și este o dorință a multora ca această descentralizare să aibă loc și în fiecare județ, în municipii, unde există o dotare tehnică corespunzătoare și RAR-ul a autorizat o unitate, atunci cu oamenii, cu angajații de la RAR să se efectueze aceste verificări. Mă rog, propunerea a fost respinsă, totuși, solicit să meditați asupra propunerii pentru că știu că vă confruntați și dumneavoastră în județele dumneavoastră cu această problemă deosebită și de o importanță foarte mare pentru foarte mulți oameni, care sunt nevoiți să se deplaseze, să piardă zile de muncă și să cheltuiască în plus să se ducă de la 80-100 kilometri la reședința de județ și să piardă cel puțin două zile.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun la vot amendamentul care a fost respins de comisie.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Practic, a fost respins în unanimitate. (Vociferări.) Cu majoritate de voturi.

La pct.18, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La pct.19. Domnule Iancu, vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Doar o chestiune de eroare tehnică. Propunem eliminarea alin.(6), întrucât textul se regăsește deja la alin.(4) al aceluiași articol.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

S-a consemnat în stenogramă. Noi am luat act.

Dacă mai sunt alte observații la pct.19. Nu sunt. Atunci este adoptat.

Dacă de la pct.20 la pct.27 sunt observații. Dacă nu sunt, atunci aceste puncte sunt adoptate.

Am încheiat dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Vă supun la vot întreg acest proiect de lege.

Cine este pentru? 231 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 50 de abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 17:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro