Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.97/06-08-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-07-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora.  
 
see bill no. 291/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Valentin Preda:

Prin adoptarea prezentului proiect de lege, se ating următoarele obiective: crearea cadrului general necesar pentru modificarea reglementărilor existente în scopul transpunerii prevederilor Directivei 2007/46; completarea reglementărilor existente privind obligațiile persoanelor care introduc pe piață produse și materiale de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, și sancțiunile aplicabile acestora în concordanță cu modificările introduse de Directiva 2007/46; aplicarea principiilor liberei circulații a mărfurilor, ținând cont de modificările introduse de Directiva 2007/46 și îmbunătățirea prevederilor ordonanței în baza experienței acumulate pe perioada aplicării acesteia.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Iancu, vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii, în conformitate cu art.95, a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menționat.

Senatul a adoptat proiectul.

Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere.

Membrii comisiei, în unanimitate, propun adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă există intervenții în cadrul dezbaterilor generale. Nu sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Atunci, intrăm în dezbaterea pe articole.

Se menține, înțeleg, domnule președinte, propunerea de trei cu cinci minute?

Cine este pentru propunerea făcută de președintele comisiei? Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptată această propunere.

La primul punct, titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Pct.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă de la pct.7 la pct.11 sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Pct.12. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.13 la pct.25, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Vă supun la vot proiectul de lege.

Cine este pentru? 230 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi a primei ședințe.

Ședința s-a încheiat la ora 18,35.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 18:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro