Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/06-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-07-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 27, 2009

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului".  

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cu aceasta, am epuizat lista vorbitorilor.

Intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre. «Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei tineretului"».

Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La art.1, «Camera Deputaților aprobă concluziile și propunerile formulate în raportul depus de Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei tineretului"».

Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La art.2 alin.(1), "Camera Deputaților solicită Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze concluziile și propunerile formulate de Comisia parlamentară de anchetă cu privire la faptele ce au făcut obiectul cercetărilor sale și să adopte măsurile necesare, potrivit competențelor ce le revin."

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Alin.(2), "Camera Deputaților solicită Curții de Conturi efectuarea unui control asupra modului de întrebuințare a resurselor financiare ale Ministerului Tineretului și Sportului în legătură cu încheierea contractului nr.14/2009 cu SC Artisan Consulting SRL și a contractului nr.15/2009 cu SC Compania de publicitate Mark SRL.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.3 alin.(1), "Camera Deputaților solicită Comisiei juridice, de disciplină și imunități ca în temeiul dispozițiilor art.155 din Regulament, să întocmească un raport privind începerea urmăririi penale împotriva doamnei deputat Monica Iacob-Ridzi, fost ministru al tineretului și sportului, în legătură cu infracțiunile de delapidare prevăzute de art.215 Cod penal și abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art.248 Cod penal, așa cum se prevede la pct.5.2. din raportul Comisiei parlamentare de anchetă, la care se anexează și opinia contrară motivat."

Și alin.(2), "Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități va fi depus în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri".

Observații?

Domnul Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Am o observație generală. Cred că era corect să supuneți la vot fiecare articol, chiar dacă nu erau observații. Fiindcă noi, practic, nu vom accepta aceste articole. Dar vreau în mod special să susțin eliminarea art.3 care prevede ca, Camera Deputaților să solicite Comisiei juridice, în temeiul art.155 începerea urmăririi penale, fiindcă acest lucru de fapt s-a realizat prin cererea Procurorului general, Comisia juridică deja a dat un verdict favorabil și sigur că urmează dezbaterea și votul din Camera Deputaților și vreau să-l asigur pe domnul Bogdan Olteanu că vom vota pentru începerea urmăririi penale. Sunt curios la colegul dânsului ce va face.

Dar, solicit încă o dată eliminarea, fiindcă n-are nici un sens. Dacă ar rămâne acest articol, ar însemna, în conformitate cu această hotărâre, să se întoarcă la Comisia juridică. E adevărat că scrie aici "pentru delapidare". Cu regret vă spun, chiar DNA-ul n-a găsit nici un fel de element care să însemne delapidare, și pentru acest motiv vă rog să eliminați acest articol care este caduc și nu-și are sensul.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Toader, de eliminare.

Voturi pentru? 89 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 138 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Și există o solicitare de a supune la vot fiecare articol.

Art.1. Voturi pentru?

Mi-a solicitat să supun la vot fiecare articol.

Doamna Aura Vasile. Vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

S-a trecut peste ceea ce dumneavoastră vreți să reluați procedural. Considerăm votul dat. Ați supus la vot art.3, puteți merge mai departe, să supuneți raportul în plen. Nu vă puteți întoarce asupra unui vot dat.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu a fost un vot dat. Am întrebat dacă sunt obiecții.

(Vociferări din partea Opoziției.)

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Vă aduc aminte că la ultimele două proiecte de lege, ați procedat identic la fiecare punct al raportului. Este o cutumă, așa se procedează.

Deci, dumneavoastră ați ajuns la pct.3, l-ați supus votului. Rezultatul votului a fost dat. De la art.3 nu vă puteți întoarce la art.1. Vă rugăm să mergeți mai departe.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Dacă e vorba de cutume, la aprobarea pentru vechiul raport, al Comisiei Sterling, s-a votat articol cu articol. Nu confundați o comisie de anchetă cu un raport și până la urmă, hotărârea Camerei Deputaților, cu un proiect de lege care merge în procedura respectivă.

Eu solicit în continuare să se meargă articol cu articol.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot dacă să votăm art.1 și art.2. Pentru că art.3 este votat și bineînțeles că pe art.4 urmează să ne dăm votul.

Am ajuns să supunem la vot Regulamentul! Suntem într-o situație foarte interesantă, dar, mă rog, nefiind nici o problemă, vă supun la vot această propunere de a vota pe art.1 și art.2.

Cine este pentru? 89 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 136.

Abțineri? O abținere.

Propunerea a fost respinsă.

Deci, a fost respins amendamentul propus de domnul Toader.

Vă supun la vot art.3, așa cum este el în proiectul de hotărâre.

Voturi pentru? 136 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 89.

A trecut.

Art.4, "În termen de 30 de zile..."

Vă rog. Domnul Marton Arpad.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am aceeași observație. Ni s-a atras ulterior atenția că avem o prevedere regulamentară cum că putem solicita și că este trecută formula exactă din Regulament. E adevărat că aici această formulă cam șchioapătă, pentru că altfel estre formulat art.3.

Ni s-a mai pus întrebarea, dar ce facem cu Curtea de Conturi? Nu le dăm noi termene! Păi, nu le dăm. I-am sesizat. Este un art.3 corect formulat în care am sesizat Curtea de Conturi, în care am dat un termen unei comisii parlamentare. Și atunci credem că pentru unicitate ar fi bine și aici să avem, cu toate că avem un articol din Regulament tot neconstituțional, aceeași formulare "În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul și celelalte autorități executive sesizate..." și așa mai departe.

Curtea de Conturi n-are cum în 30 de zile fiind sesizată să-și definitiveze activitatea, credeți-mă! E bine și este în consens cu ceea ce... Deci, art.4, "celelalte autorități sesizate..." nu este în contradicție cu Regulamentul. Regulamentul ne permite, nu ne obligă. Și acea prevedere regulamentară este neconstituțională. O pot dovedi.

Deci, "În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul și celelalte autorități executive sesizate..." și așa mai departe. Așa cum am adoptat și la cealaltă variantă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Vă supun la vot amendamentul propus de domnul Marton Arpad.

Voturi pentru? 136 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 23 voturi împotrivă.

Abțineri? 66.

Am să citesc și alin.(1) și alin.(2). "În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul și celelalte autorități sesizate cu hotărârea Camerei Deputaților și cu raportul comisiei, vor informa Biroul permanent al Camerei Deputaților cu privire la măsurile adoptate.

Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputaților informarea primită de la autoritățile sesizate."

Vă supun la vot în integralitatea lui și cu amendamentul domnului Marton Arpad acest articol 4.

Voturi pentru? 136 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 89 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Acum, vă supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul lui.

Voturi pentru? 136 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 89 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Domnul Toader, explicarea votului.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Stimați colegi,

Doamna președinte,

Ne explicăm votul împotrivă. De la început am spus că această comisie trebuia să se finalizeze cu soluțiile și până la urmă cu locul unde s-au dus acei bani, unde s-au consumat și modul în care s-au consumat, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să se transforme această comisie într-o comisie care să ancheteze, să devină un fel de tribunal popular, acesta este motivul, și ca să vedeți că ne păstrăm consecvența urmează după cum ați aprobat și dumneavoastră, o a treia ședință, în care vom supune aprobării Camerei Deputaților cererea Procurorului general de începerea urmăririi penale, unde Partidul Democrat Liberal va vota pentru. Ca să fim corecți unii cu alții.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Procedură. Doamna Aura Vasile. Vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Pentru stenogramă. Art.110 alin.(4): "Textele articolelor la care nu se formulează amendamente, obiecții sau observații, se consideră adoptate".

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Acum, cu această ultimă intervenție, am epuizat ordinea de zi a celei de-a doua ședințe de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 20,05.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 11 december 2019, 22:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro