Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.103/17-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2009

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 299/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 14, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, în conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vă rog, inițiatorul, aveți cuvântul.

Doamna Ioana Liana Pop:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Situația extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic pentru acordarea de către Guvernul României a sprijinului financiar utilizatorilor de apă pentru irigații, în vederea irigării culturilor din zonele prognozate a fi afectate de secetă.

Riscurile neadoptării actului normativ sunt: neexecutarea sau executarea cu întârziere a lucrărilor necesare pentru livrarea apei de irigații în perioadele de secetă prognozate pentru anul 2009; neacordarea de subvenții organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, care nu au putut încheia contracte multianuale până la 30 noiembrie 2008, termen reglementat prin Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, republicată, ceea ce va duce la scăderea producției agricole și la plata despăgubirilor pentru culturile calamitate de secetă; scăderea pronunțată a producției agricole, prin neutilizarea la capacitatea potențială a infrastructurii de irigații de interes public; nerealizarea obiectivelor stabilite prin programul de guvernare.

Vă rugăm aprobare.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, respectiv comisia raportoare, domnule președinte Valeriu Tabără, aveți cuvântul.

Domnul Valeriu Tabără:

Doamna președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Vă prezint raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafețelor contractate pentru irigații.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare creșterea resurselor financiare alocate de la bugetul de stat pentru a se asigura apa de irigații, cu costuri accesibile pentru beneficiari.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați, din totalul de 27 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat, înregistrând 25 de voturi pentru și o abținere, în forma prezentată de Senat, în ședința din 25.06.2009.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, din partea Grupului parlamentar al PD-L, aveți cuvântul.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Știți că anul acesta am avut o problemă deosebită pe irigații, în ceea ce privește alocarea sumelor pentru acoperirea nevoilor necesare irigării culturilor, în sensul că, dintr-un milion de hectare predate asociațiilor de udători, am contractat vreo 500.000 și am irigat vreo 320.000 ha.

Dacă sursele financiare alocate prin Ordonanța nr.39 ne vor ajuta să creștem, nu suprafața contractată, eu aș crede mai repede să ne ajute să creștem suprafața irigată, să ajungem la cea predată, cea reabilitată, de un milion de hectare, atunci într-adevăr Ordonanța nr.39 își merită efortul pentru care noi am venit în Parlament.

Mulțumesc mult, și rog să aprobăm în forma prezentată Ordonanța nr.39.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt?

Da, din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Arpad, vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu, după cum am înțeles, această ordonanță și-a produs efectul. Dacă este efectul pe care ni l-a spus colegul nostru înainte, adică e vai și amar! atunci înseamnă că ordonanța nu e bună. Deci să nu o adoptăm în forma în care ne-a fost propusă, pentru că acesta este efectul ordonanței, ci ar trebui s-o modificăm ca să aibă un alt efect. Că, altfel, și anul viitor va avea același efect ca și anul acesta. Eu așa am înțeles.

Doamna Daniela Popa:

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu mai sunt înscrieri la cuvânt? Proiectul de lege nu are amendamente nici admise, nici respinse, și, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, nefiind amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 29 february 2020, 11:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro