Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.103/17-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2009

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului (rămas pentru votul final)

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 15, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

Și acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Inițiatorul, vă rog să ia cuvântul.

Vă rog.

Domnul Dan Cârlan (secretar de stat, Ministerul Mediului):

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prezentul proiect de ordonanță de urgență a Guvernului completează anexa nr.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu un nou punct referitor la activitatea de gestionare a deșeurilor din industriile extractive. Astfel, se asigură transpunerea art.15 din Directiva nr.2006/21 care completează Directiva 2004/35.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2007 pentru o transpunere completă și corectă a Directivei 2004/35.

Caracterul de urgență al prezentei reglementări este dat de faptul că, la l1 decembrie 2008, autoritățile române au primit din partea Comisiei europene avizul motivat pentru neîndeplinirea obligației de comunicare a tuturor măsurilor de transpunere în dreptul intern al Directivei 2006/21, ceea ce înseamnă că s-a declanșat etapa a doua din faza precontencioasă a acțiunii în constatare, neîndeplinirea obligațiilor de stat membru.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, doamna președinte Sulfina Barbu, aveți cuvântul.

Doamna Sulfina Barbu:

Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a dezbătut acest proiect de lege care are ca obiect de reglementare consolidarea cadrului legislativ privind răspunderea de mediu și prin acest act normativ se asigură armonizarea deplină a legislației naționale cu prevederile acquis-ului comunitar în materie. Suntem Cameră decizională, în conformitate cu art.75 din Constituția României, republicată.

Am o rugăminte, stimați colegi, aș vrea să vă fac cunoscut că în raportul nr.26/448 din 2.09.2009 s-a strecurat o eroare materială referitoare la caracterul legii. Astfel, în raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și nu din categoria legilor ordinare cum menționează raportul.

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi să transmitem plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată. cu această notă de observare, vă rog să aprobați proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Potrivit art. 106 din Regulament, nefiind amendamente, urmează votul final.

Stimați colegi, fiind ora 18, se încheie ședința în plen, urmează ședința consacrată primirii de răspunsuri la întrebări și interpelări.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 10:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro