You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-09-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.69 Neculai Rățoi - declarație politică având ca temă "Educația aparține poporului";

 

Domnul Neculai Rățoi:

" Educația aparține poporului"

De 20 de ani, reluăm mereu problema educației din România. Cu fiecare nouă guvernare, învățământul suferă modificări. Cu fiecare nouă guvernare, orice demers care a fost demarat este înlocuit de unul nou. Cu fiecare nouă guvernare, părinții, elevii și cadrele didactice sunt, cu toții, afectați. Nu neg că învățământul este una dintre prioritățile noastre, atât a politicienilor, cât și a părinților și elevilor. Problema nu este, doamnelor și domnilor, faptul că acordăm acestui domeniu o atenție sporită, ci lipsa rezultatelor. Iar acest fapt generează efecte nedorite. Calitatea învățământului scade, numărul celor care se înscriu în școlile românești scade, iar numărul celor care renunță la a mai merge la școală crește.

În acest an, Ministrului Educației i-a revenit sarcina de a realiza un program de reformă cuprinzător, care să asigure generațiilor viitoare stabilitate și un învățământ de calitate. Doamna ministru a colaborat cu societatea civilă și cu toți factorii interesați la întocmirea acestui plan de reformă.

Dragi colegi, vreau să atrag atenția că orice modificare substanțială a unui domeniu care afectează milioane de elevi și părinți trebuie să fie supusă unei largi dezbateri publice. În caz contrar, rezultatele pe care această modificare le va obține vor putea fi atacate de către oricine, oricând, ducând la un climat care va împiedica buna funcționare a sistemului și ne vom întoarce, astfel, de unde am plecat, fără a obține vreun rezultat concret.

Așa cum spunea un mare om, "Educația nu este răspunsul la întrebare: educația este calea spre răspunsul la toate întrebările." Educația este ceea ce noi, cei care trăim astăzi, datorăm celor care se nasc și trăiesc în România.

De aceea, doamnelor și domnilor, avem datoria de a pregăti o reformă reală, bazată pe cele mai bune principii. Iar guvernanții trebuie să înțeleagă că nu dețin cunoașterea absolută. Cetățenii trebuie să ia parte la această reformă și să se implice activ. Nu le putem refuza acest drept, așa cum unii conducători au făcut-o de-a lungul timpului. Rezultatul pe care l-au obținut a fost îndepărtarea oamenilor și dezinteresul crescut al acestora pentru orice formă de implicare în viața politică. Neîncrederea în instituțiile statului și în cei pe care i-au ales, i-a făcut pe cetățeni să creadă că nu au niciun cuvânt de spus. Acesta nu este drumul pe care trebuie să mergem. Trebuie să oferim populației șansa de a participa la luarea deciziilor care îi afectează viața, iar acest lucru se poate face doar prin consultare. Iar Parlamentul are obligația de a dezbate aceste proiecte. Comisia de specialitate, plenul, pot contribui, cu siguranță, la corectarea unor neajunsuri și, totodată, la creșterea valorii documentului respectiv. Altfel, vom avea modificări în fiecare săptămână, în fiecare lună, în flecare an.