Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/18-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 687/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 31, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu.

Din partea inițiatorului.

Domnul Vlad Marcoci (președintele Administrației Fondului pentru Mediu):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008.

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări cu Legea nr.105/2006.

Principalele modificări aduse noului act normativ vizează modificarea structurii comitetului de avizare astfel încât să includă reprezentanți ai autorităților publice centrale nou create în urma reorganizării ministerelor la finele anului 2008; se modifică atribuția comitetului director privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a fondului pentru mediu; se introduce taxa pe poluare pentru autovehicule printre sursele de constituire a fondului pentru mediu, și totodată se precizează și categoriile de programe și proiecte care vor fi finanțate din taxe; se constituie cadrul legal necesar elaborării și aprobării unei proceduri simplificate de aprobare și finanțare a categoriilor de programe și proiecte prevăzute prin Ordonanța 50/2008; se introduce o nouă taxă denumită "ecotaxa" în cuantum de 0,2 lei pe bucată pentru pungi de tip sacoșă confecționată din materiale care nu sunt biodegradabile; se modifică și se completează categoriile de beneficiari ai finanțării de la fondul pentru mediu prin înlocuirea autorităților locale cu unități administrativ-teritoriale și introducerea instituțiilor de învățământ și a ocoalelor silvice și composesoratelor.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Din partea comisiei.

Domnul Mircea Dușa:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. A fost adoptat de Senat și Comisia pentru administrație și mediu, în plenul ei, a hotărât supunerea spre adoptare Camerei Deputaților a proiectului de lege, Camera Deputaților fiind Cameră decizională, cu amendamentele admise de comisie.

De asemenea, pentru că sunt la microfon, aș propune să fac o corecție materială, respectiv la pct.32 textul ar fi următorul: "În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență".

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Timpul propus de comisie?

Domnul Mircea Dușa:

Cinci minute cu un minut.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Nu sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Vă supun la vot propunerea făcută de comisie.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

Propunerea a trecut cu 85 de voturi pentru și 5 împotrivă.

Intrăm în dezbaterea pe articole.

"Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196 din 2005 privind Fondul de mediu".

Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La pct.2 sunt observații? Nu sunt.

Au fost? Dar nu au existat intervenții, solicitări de intervenții.

O să-i rog pe domnii secretari să fie mai atenți la solicitările dumneavoastră și atunci o să revin la dezbaterile generale.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Acest act normativ care până la urmă a dezbătut și a redesenat puțin o ordonanță de urgență foarte importantă, adoptată anul trecut de către Guvern, aduce câteva îmbunătățiri după părerea mea substanțiale a tot ce înseamnă mecanism de colectare, taxă de mediu și orientare către investiții de mediu. Și vreau să precizez și să aleg două teme importante, una care definește ca toate taxele care sunt colectate de la taxa auto să meargă pe șase tipuri de investiții, care toate vin pentru îmbunătățirea calității aerului prin investiții atât în natură, cât și în tot ce înseamnă îmbunătățirea parcului auto, tot ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor de transport în orașe.

Pe de altă parte, este și un alt element foarte important al acestui act normativ care definește acea ecotaxă renumită pe sacoșele de tip plastic care nu sunt biodegradabile. Și aici vreau să fac o precizare foarte importantă și cer public Ministerului Mediului, fondului de mediu și Gărzii de Mediu ca acest articol care este îmbunătățit în acest act normativ să fie aplicat nediscriminatoriu la toate soluțiile tehnice, pentru că așa pot să le numesc, care îndeplinesc Directiva europeană pe deșeuri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt tendințe la ora actuală ca, din cauza concurenței diferiților producători să aleagă instituțiile publice una sau alte soluții, în loc să aplice legea care definește foarte clar ce se însemnă biodegradabilitate prin reziduurile care rămân din acest procent.

Totodată, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru foarte important. Fondul de mediu, prin decizii succesive ale Parlamentului și ale Guvernului, devine din ce în ce o instituție mai puternică, mai mare, mai serioasă și, după părerea mea, pe termen mediu, ar trebui ca actualul Guvern să vină cu o soluție de management care să întărească această instituție, care să fie mai aproape de tot ce înseamnă fonduri de investiții, pentru că fondurile care sunt la dispoziția fondului de mediu sunt semnificative, dar accesul, din păcate, din cauza legislației, este mai birocratic pentru cei care vor să beneficieze de aceste fonduri.

Eu cred că noi, Parlamentul, dacă nu vine Guvernul, trebuie să venim în sprijinul fondului de mediu în anii următori, pentru ca acest pas trebuie făcut, mai ales că la ora actuală este în dezbatere la Guvern și soluțiile cu privire la investițiile din veniturile care sunt realizate din vânzarea certificatelor pentru gaze cu efect de seră.

UDMR susține proiectul de lege și sper ca și pachetul care este pentru sprijinul mediului de afaceri să întărească această instituție și soluțiile care au fost vizate și să nu aducă prejudicii Fondului de Mediu.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Varga.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Modificările care au fost aduse la legea veche a Fondului de mediu sunt în special modificări care vin în sprijinul autorităților locale și în sprijinul agenților economici, astfel încât aceștia să poată beneficia de finanțări pentru reducerea poluării și protejarea mediului înconjurător.

Partidul Național Liberal va vota acest act normativ, deși am avut un amendament prin care introduceam în acele categorii de programe și proiecte finanțate în mod direct de la Fondul de mediu și categoria "închiderea depozitelor de deșeuri", cu atât mai mult cu cât este o obligație pe care o aveam până în acest an față de Uniunea Europeană.

Deci, Partidul Național Liberal va vota acest act normativ.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Sulfina Barbu.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Toate modificările aduse acestui act normativ sunt în primul rând pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale și trebuie să știe fiecare dintre dumneavoastră că administrația publică locală este eligibilă în momentul de față după aprobarea acestei legi pentru a aplica la Fondul de Mediu, pentru a-și gestiona deșeurile din unitatea administrativ-teritorială. Lipsa de fonduri pentru localitățile mai mici de zece mii de locuitori a fost compensată prin modificările aduse acestui act normativ în Parlament prin dezbaterile parlamentare.

Un alt capitol extrem de important care a mai fost amintit aici și veniturile pe care le vom avea din drepturile de atribuire pe certificatele de emisii de gaze cu efect de seră vor merge la fondul de mediu și acolo agenții economici vor putea aplica pentru a-și rezolva problemele și pentru a reduce poluarea.

Toate aceste modificări sunt pentru operaționalizarea instituției Administrația Fondului de mediu, dar și pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Partidul Democrat Liberal susține acest act normativ și rugăm și celelalte partide parlamentare să voteze pentru.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Mai sunt și alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Revenim la dezbaterea pe articole.

Titlul legii: Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La pct.2 dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La pct.3 și 4, nemodificate nici în comisie. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

La pct.5, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.6 există și un amendament respins. Dacă dorește cineva să-l susțină. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.7, nemodificat. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.8. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.10. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.11. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.12 dacă sunt observații? Nu sunt. Dar există un amendament respins. Dorește cineva să-l susțină? Nu. Adoptat.

La pct.13, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.8 există un amendament respins. Dacă dorește cineva să-l susțină? Nu.

La pct.14 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.15, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.16, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.17, observații? Nu sunt. Este un amendament respins.

Vă rog să-l susțineți.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Stimați colegi,

Prin Fondul de Mediu pot fi beneficiari autoritățile locale pentru diverse programe și proiecte aprobate de Guvern. Eu am propus un amendament prin care să poată fi finanțate de la Fondul de mediu inclusiv proiecte și programe pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri. Până în iulie 2009, peste 70 de depozite de deșeuri trebuiau închise. Autoritățile locale nu dispun de fondurile necesare pentru închiderea acestor depozite de deșeuri și acum sunt într-o situație delicată. Pe de o parte, au sistat depozitarea deșeurilor în acele depozite neconforme și, pe de altă parte, nu au unde să-și ducă deșeurile generate de populație. Mai mult, Garda de Mediu se duce și aplică sancțiuni pentru că încă mai depozitează în vechile depozite de deșeuri.

E adevărat că la un alt articol se permite finanțarea proiectelor de închidere de depozite de deșeuri, dar nu prin programe și proiecte la nivel național. Mai mult, din câte știu, nu s-a deschis până în acest moment nici măcar o etapă de finanțare, o sesiune de finanțare a acestor proiecte de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Și, prin urmare, vă propun să aprobăm amendamentul prin care, prin programe și proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri, să venim în sprijinul autorităților locale și să finanțăm închiderea acestor depozite de deșeuri. Insist asupra aprobării acestui amendament pentru că programele și proiectele de spații verzi sau de împăduriri deja se derulează de către Administrația Fondului pentru Mediu și ar fi un bun sprijin pentru autoritățile locale.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun la vot amendamentul respins de comisie și susținut de doamna deputat Varga.

Votul este deschis. vă rog să votați.

S-a încheiat votul. 45 de voturi pentru, 60 voturi împotrivă și 4 abțineri. Amendamentul a fost respins.

Dacă la pct.17 sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

La pct.18, dacă sunt observații. Vă menționez că există și un amendament respins aici. Dacă dorește cineva să-l susțină. Nu. Atunci, pct.19 este adoptat.

Pct.19. dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.20, nemodificat nici de comisie. Dacă sunt observații. Nu. Adoptat.

La pct.21, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.22. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.23. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.24. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.25, nemodificat. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.26. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.27. Nu sunt observații? Adoptat. Este un amendament respins aici. Dacă dorește cineva să-l susțină. Nu.

Pct.28. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.29. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.30. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.31. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.32. Vă rog.

Domnul Mircea Dușa:

Făceam la începutul intervenției mele referiri la această eroare materială și pentru stenogramă aș vrea să recitesc textul de la pct.22 la articolul unic, 17 se modifică și va avea următorul cuprins: "Metodologia de calcul al contribuției și taxelor prevăzute la art.9 alin.(1) lit.a) până la j), p) și q) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului."

Acesta este textul care rămâne.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă la pct.33 sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 february 2020, 8:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro