Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/18-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale de la Geneva (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 287/2009

 

- după pauză -

În continuare ședința este condusă de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm lucrările Camerei de astăzi și vă anunț că, din totalul celor 334 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 191, sunt absenți 143, din care 38 participă la alte acțiuni parlamentare.

Dezbatem acum punctul 16, Proiectul de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale de la Geneva din perioada 23 iulie-12 august 2008.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul?

Domnul Costel Topcian (secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Uniunea Poștală, UPU, este o organizație internațională, înființată în anul 1874, România fiind unul dintre membrii fondatori și parte semnatară a tuturor actelor Uniunii.

Uniunea Poștală își desfășoară activitatea sub conducerea organului său suprem, Congresul, care se reunește o dată la patru ani. La Congresul de la Geneva, din 2008, Congresul a aprobat următoarele modificări. Aceste modificări se referă la înlocuirea sintagmei "administrație poștală" cu una din sintagmele "stat membru", "operator poștal desemnat" sau "autoritate de reglementare", în funcție de context.

În cazul Constituției, actul fundamental al Uniunii, termenul "administrație poștală" se înlocuiește, în general, cu expresia "stat membru", datorită faptului că majoritatea obligațiilor statuate prin Constituție au, prin natura intrinsecă, caracter guvernamental.

Cu această ocazie, a fost introdusă în Constituție definiția termenului "operator poștal desemnat".

Alte amendamente importante vizează posibilitatea acordată operatorilor desemnați de a constitui uniuni restrânse, recunoașterea și garantarea operatorilor desemnați și a dreptului de a prezenta propuneri referitoare la regulamente.

Propunem avizarea acestui proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Mircea Marin:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea actelor celui de-al XXIV-lea Congres al Uniunii Poștale Universale, adoptate la Geneva la 12 august 2008.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, de Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 24 iunie 2009 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată de inițiator.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaților.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 15 december 2019, 7:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro