You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-09-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur, la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 iunie 1996 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 296/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur, la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 iunie 1996.

Doamna Grațiela Iordache, vă rog, din partea inițiatorilor.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, pentru amendarea acordului între cele două guverne privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Încheierea prezentului protocol este necesară întrucât asigură pe de o parte respectarea angajamentului politic al Guvernului, iar pe de altă parte, aplicarea art. 307 al Tratatului instituit de Comunitatea Europeană, care prevede obligația statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităților între tratatele la care acestea sunt părți și dreptul comunitar.

Introducerea noilor amendamente asigură armonizarea cu dreptul comunitar a prevederilor relevante ale acordului, în sensul că oferă României posibilitate de a stabili excepții sau impune restricții, astfel încât să nu se aducă atingere intereselor comunitare, reflectate în măsurile prezente sau viitoare adoptate de Uniunea Europeană.

Prezentul act normativ nu are impact bugetar și, față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea Legii de ratificare a protocolului.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru politică economică, vă rog.

Domnul Aurel Vainer:

Doamnă președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare s-a întrunit la 23 iunie pentru a dezbate proiectul de lege care ratifică Acordul cu Malaezia.

Noi am analizat cu atenție acest proiect, am votat în unanimitatea celor prezenți 23 din 24 pentru supunerea spre aprobare și am reținut ca motivație principală nevoia de a ne alia cu reglementările Uniunii Europene.

Așa cum arăta doamna secretar de stat Iordache, acest protocol modificat nu are implicații financiare asupra României.

Vă mulțumesc foarte mult și vă supun aprobării acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu, domnule Vainer.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Urmează, de asemenea, votul final.