Mircea Grosaru
Mircea Grosaru
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.67 Mircea Grosaru - prezentarea unei Adrese a Asociației de sprijin a personalului militar disponibilizat;

 

Domnul Mircea Grosaru:

Asociația de sprijin a personalului militar disponibilizat adresează Guvernului României următoarea adresă:

Către,

Guvernul româniei

Domnului prim-ministru Emil Boc,

Asociația de sprijin a personalului militar disponibilizat - ASPMD, structură asociativă reprezentativă a foștilor ofițeri, maiștri militari, subofițeri, civili proveniți din structurile instituțiilor de siguranță națională (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, SPP, Ministerul Afacerilor Externe, etc.) ca urmare a restructurării, apreciază că se impune, pentru prima dată de la înființare, în anul 2005, să iasă în mass-media cu o atitudine oficială de protest, generată de campania denigratoare și de umilire a cadrelor militare în rezervă și în retragere, a pensionarilor militari și a celorlalți pensionari.

Prin această campanie"ofensivă antimilitari" promovată de către dumneavoastră la diferite niveluri de analiză și informare, se încearcă inducerea în imaginea publică a unor neadevăruri, a unor invective, acuze și inepții prin care suntem etichetați și asimilați cu tagma "jefuirilor de buget", a celor cu salarii și pensii de lux, cu noii aristocrați ai societății românești.

Toți membrii ASPMDdin filialele județene și sectoarele Capitalei se miră de această atitudine nejustificată, de ponegrire și blamare a lor cu dovedită și profundă lipsă de discernământ asupra acestor pensionari militari și civili.

Suntem dezamăgiți de atitudinea unor guvernanți, politicieni, "analiști" și "formatori" de opinie, pentru adoptarea poziției de eludare a identității caracteristicilor carierei militare, prestată sub rigorile asumate și impuse în același timp prin jurământul de credință față de țară și neamul românesc, de regulamentele și ordinele militare.

În rândul acestor pensionari batjocoriți dedumneavoastră, există numeroși profesori universitari, cercetători, ingineri, medici, diplomați, analiști politici, membri ai Academiei Oamenilor de Știință, parlamentari, senatori, primari, autori de carte și formatori de opinie etc., care nu fac altceva decât să încerce să trăiască în România.

Mă mir că nu vedeți (sau nu vreți să vedeți) că în statele dezvoltate (G 8), această categorie de cetățeni (la ieșirea din sistem), în care s-a investit și care au dobândit o înaltă pregătire profesională și dovedesc probitate morală și civică, o bogată experiență, sunt folosiți în special în administrația de stat, cu rezultate benefice societății.

În spiritul adevărului pe care îl reclamăm, menționăm că o pensie militară integrală s-a obținut în urma unei activități de 35-45 ani în serviciul armatei, fiind acordată diferențiat, pe categorii de grade, funcții, specialități și condiții speciale de muncă, acestea situându-se în limitele: 500 - 800 de lei pentru maiștri militari și subofițeri; 800 - 1.500 de lei pentru ofițeri cu grade inferioare; 1.500 - 2.500 de lei pentru ofițeri cu grade superioare; 2.500 - 3.500 de lei pentru generali și amirali.

Astfel, un militar din armatele din Franța, Anglia, Germania, Belgia, Polonia, Cehia, Ungaria este onorat la pensie lunar, în medie, cu: 800 -1000 de euro pentru subofițeri; 1.500 - 4.500 de euro pentru ofițeri; 3.500 de euro -5.000 pentru generali și amirali.

În contextul sus-menționat, trebuie să reamintim că serviciul militar a fost frecvent marcat de reale privațiuni unice și specifice, suportate fără crâcnire de către cadrele militare acum în rezervă și retragere, astfel: timp de muncă nenormat, fără a recupera prin plată sau timp liber timpul lucrat suplimentar; serviciul operativ pe mare, în aer și pe uscat, ziua și noaptea, indiferent de condițiile de anotimp și stare a vremii; mutări frecvente și dese în garnizoane și numeroase detașări pentru misiuni și prestații în economia națională, afectându-se indirect și afirmarea profesională a soțiilor -, ca urmare, traiul în multe familii ale pensionarilor militari este asigurat de o singură pensie; interdicția construirii sau achiziționării unei locuințe, angajării unor "joburi" pentru întregirea bugetului familial; interzicerea de a se organiza în sindicate sau alte structuri asociative pentru a-și manifesta nemulțumirile, inclusiv prin ieșirea în stradă.

La toate acestea pot fi adăugate și condițiile speciale impuse de folosirea armatei ca unică forță de muncă ieftină și chiar de cele mai multe ori gratuită, la lucrările în economia națională. Avem în vedere participarea la construirea canalelor Dunăre - Marea Neagră, Dunăre - București, a metroului, Casei Poporului, Transfăgărășanului, a șantierelor de irigații, a magistralelor de cale ferată, a mai multor zeci de mii de locuințe, regularizarea cursurilor de apă, electrificarea magistralelor de cale ferată, amenajarea turistică a litoralului românesc, la înlăturarea efectelor calamităților naturale, la strângerea recoltei, împăduriri, desecări, în minerit etc.

De asemenea, nu poate fi eludată sau falsificată niciodată participarea Armatei Române în Revoluția din decembrie 1989. Armata, Poliția etc., din primele momente au aderat cu trup și suflet la idealurile acesteia, având în final numeroși morți și răniți, a facilitat instalarea statului de drept în România și statornicia democrației în această perioadă în țară -, fără a cere sau a se bucura de avantaje de ordin material sau de altă natură -, nici măcar de "statutul de revoluționar", dar în schimb s-a ales cu blamul public. Acest blam public, cu totul nejustificat și nemeritat este proferat de așa-ziși analiști, politicieni și formatori de nouă opinie românească, necunoscători ai evenimentelor petrecute, și total neavizați pentru o competentă analiză a participării și rolului Armatei în recenta revoluție română.

În această ultimă perioadă, Armata Română a suportat și rigorile impuse de numeroasele reduceri și restructurări, de peste 2/3, sub "masca" impunerii acestor măsuri de către NATO, în perioada premergătoare și post-aderare la Alianță. Având în vedere că în Statutul NATO se stipulează, la art. 5, că țările membre, asigurând nivelul de interoperabilitate al forțelor pot să-și configureze dimensiunea și performanțele armatelor naționale fără nici o restricție din partea Tratatului de Alianță, susținem cu tărie că a fost săvârșit un brutal abuz asupra armatei, acesteia reducându-i-se efectivele de la peste 350.000 de la aproximativ 75.000 de militari la toate categoriile și specialitățile militare. Pe fondul situației create și al aplicării unei concepții insuficient justificate, în ultimii ani au fost disponibilizate cadre militare între 35-47 de ani, cu pensii anticipate inconsistente, care nu le permit o viață decentă în familie și societate.

În spiritul demnității și corectitudinii civice, apreciem că aspectele semnalate de Guvern trebuie analizate separat, diferențiat pe categorii socio-profesionale, iar dacă sunt identificate situațiile reclamate, suntem de acord să se aplice corectivele generale și specifice propuse.

ASPMD va propune ca realizarea cumulului de pensie cu alte venituri sa se realizeze si sa fie impozitate gradual, după cum urmează:

Peste suma de:

  • 5000 lei impozitul sa fie de 20 %;
  • 7000 lei impozitul sa fie de 30%;
  • 8000 lei impozitul sa fie de 40%;
  • 10000 lei impozitul sa fie de 50%;
  • 12000 lei impozitul sa fie de 60%.

Considerăm că prin acest mod de impozitare, bugetul de stat câștigă foarte mulți bani, aceste sume fiind folosite la plata unor tineri funcționari.

Față de aspectele sus-menționate, ASPMD are încredere în corectitudinea dumneavoastră și speră că o să luați o hotărâre favorabilă atât guvernului, pensionarilor militari, cât și cetățenilor României.

Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului Director

Col. Just.Milit. (Rz.)

Constantin Simion

Cu siguranță că postând-o pe site-ul Camerei Deputaților la declarații politice, va fi citită de mai multă lume și va primi poate și un răspuns pe măsură de la cei care vor trebui să răspundă.

Personal, voi trimite această scrisoare și premierului Emil Boc, de la care voi solicita răspuns în scris.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 19:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro