Marian Ghiveciu
Marian Ghiveciu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.73 Marian Ghiveciu - declarație politică: "Susținerea apiculturii - o prioritate";

 

Domnul Marian Ghiveciu:

"Susținerea apiculturii - o prioritate"

Din antichitate, apicultura a reprezentat alături de păstorit, îndeletnicirea tradițională a poporului de pe aceste meleaguri carpato-danubiene.

Albina a constituit un subiect inepuizabil de cercetare pentru naturaliști, de cugetare pentru filozofi și de inspirație pentru poeți.

Dar înainte de toate, albina trebuie analizată ca fiind izvorul vieții, perenității, pentru o multitudine de plante a căror existență este condiționată de prezența albinei și a celorlalți polenizatori, care reușesc prin zborul din floare în floare să transforme nectarul în miere, polen, propolis etc., dar mai ales să asigure sporuri de producție semnificative la plantele entomofile, cât și a florei spontane.

Folosirea albinelor în natură ca element polenizator în mod organizat a devenit o necesitate în special în condițiile actuale, când extinderea tratamentelor chimice pe mari suprafețe pentru combaterea dăunătorilor a determinat reducerea drastică sau chiar dispariția entomofaunei polenizatoare.

Prin polenizarea livezilor cu ajutorul albinelor, pomicultorii înregistrează sporuri de producție de 50-60% exprimate în venituri însemnate. Pe lângă aspectul cantitativ, polenizarea determină și îmbunătățirea calitativă a fructelor (gust, mărime, uniformitate), mărirea rezistenței la boli și dăunători, reducerea periodicității de rodire, creșterea rezistenței la căderea fructelor, în final la producții constante și stabile.

Avantajele deosebite pe care le prezintă creșterea albinelor pentru mediu, societate în ansamblul ei, tradiția acestei activități în țara noastră și existența unei importante piețe de desfacere externe pe fondul integrării în Uniunea Europeană constituie argumente pentru dezvoltarea unei apiculturi intensive, rentabile, profesioniste, bazată pe principiile economiei de piață, cât și pentru susținerea permanentă pentru realizarea acestor deziderate.

Apicultura, apicultorul au primit an de an susținere financiară în cuantum de 20 lei, începând cu anul 2002, susținere care a fost justificată prin sporurile de producție realizate în urma polenizării cu albine a culturilor agricole entomofile.

Ulterior, sprijinul financiar a fost condiționat de luarea a 10 kg miere pentru fiecare familie de albine de un procesator autorizat. Prin această condiționare, sprijinul financiar se percepea în mod indirect de procesator care includea în prețul de achiziție și sprijinul financiar de 20 lei/familie de albine.

Începând cu anul 2010 această formă de susținere a sectorului apicol va fi eliminată, ceea ce în condițiile actuale ale sectorului apicol constituie o reducere a veniturilor în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei exploatații apicole.

Pentru aceste considerente, cât și pentru asimilarea legislației comunitare în domeniu, cât și în alte țări în afara Uniunii Europene, apreciez că această acțiune - polenizarea culturilor agricole entomofile cu albine - trebuie susținută în continuare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro