Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 323/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 8, de pe ordinea de zi, stimați și dragi colegi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2009, privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe.

Suntem încă în procedură de urgență, conform prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților și rugăm reprezentantul inițiatorului, domnul secretar de stat Marin Pătuleanu.

Bine ați venit, domnule secretar de stat, să exprimați punctul de vedere al inițiatorului. Și pe dumneavoastră vă rog să urmăriți cu atenție acest lucru.

Domnul Marin Pătuleanu (consilier, Ministerul Administrației și Reformei Administrative):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum vă este cunoscut, potrivit prevederilor art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2004, durata contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuință din proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare și care expirau la data de 8 aprilie 2004, a fost prelungită de drept pentru o perioadă de 5 ani.

La data expirării termenului prevăzut de acest act normativ, locatarii au continuat folosința spațiilor cu destinația de locuințe, operând, astfel, potrivit dispozițiilor art.1437 din Codul civil, o reînnoire tacită a locațiunii.

Ținându-se seama de necesitatea asigurării condițiilor folosinței spațiilor cu destinația de locuință aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și a cadrului legal corespunzător, s-a propus stabilirea unui nou termen de 5 ani a valabilității contractelor de închiriere legal încheiate.

Urgența demersului a fost justificată de consecințele grave asupra nevoilor locative ale chiriașilor aflați în aceste imobile, elemente care vizează interesul public și general, constituind o situație extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată.

În consecință, vă adresăm rugămintea să adoptați Legea privind aprobarea acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar de stat, vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule secretar, vă rog.

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui termen de 5 ani a valabilității contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinație de locuință din proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2004, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute de art.1437 Cod civil.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege.

Ca timp de dezbatere, cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Nu avem doritori.

Stimați colegi,

Prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților sunt îndeplinite.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 2:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro