Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 144/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996.

Suntem din nou în procedură de urgență, în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, art.115.

În consecință, rog reprezentantul inițiatorului să ia cuvântul.

Domnul secretar de stat Ioan Andreica, din partea Ministerului Dezvoltării.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Andreica (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de ordonanță de urgență are menirea de a redefini condominiile și de a extinde, de asemenea, tipurile de condominii, respectiv față de vechea lege unde erau doar blocurile de locuințe, se extinde legislația și la locuințele din curți comune și la locuințe individuale situate pe diferite străzi, pentru a permite asociațiilor de proprietari să exploateze, să administreze în condițiile legii, să poată realiza contracte de utilități, în calitate de asociații de proprietari, lucru care nu exista în vechea legislație în zona străzilor și în curțile comune.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumim și noi, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2008.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, astfel cum sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnule președinte, propunem trei minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși pentru dezbaterea acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu avem voturi împotrivă.

Abțineri? Așijderea.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem doritori.

Atunci, stimați colegi, vă rog să urmărim dezbaterea pe articole.

Conform raportului celor două comisii sesizate în fond, la pct.1, nu avem amendamente.

Pct.2, de asemenea.

Pct.3 din raport, de asemenea.

Pct.4, așijderea.

La poz.5, dacă sunt observații? Nu avem.

Poz.6, dacă sunt observații? Este un amendament al domnului deputat Daniel Buda. Nu este aici să și-l susțină.

Mergem mai departe.

Poz.7, de asemenea.

Poz.8?

Poz.9?

Poz.10?

Poz.11?

Nemaiexistând alte intervenții, proiectul de lege rămâne la votul final de astăzi, ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 august 2019, 0:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro