Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

12. Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. Dâmbovița (rămasă pentru votul final);
 
see bill no. 306/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Trecem la punctul 10, la acte normative pentru care Camera Deputaților este primă Cameră sesizată în fond.

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, din județul Dâmbovița.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu avem inițiatorul de față.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic?

Domnule secretar, vă rog să exprimați punctul de vedere al comisiei.

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea comunei Românești, județul Dâmbovița, prin reorganizarea comunei Potlogi.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, din următoarele considerații: documentația anexată inițiativei legislative nu conține planul cadastral pentru marcarea hotarelor administrativ teritoriale și a limitelor intravilanelor, avizat de către Oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară, iar acest plan cadastral nu a fost supus referendumului local din data de 29 martie 2009.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Ca timp de dezbatere, trei minute.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog să observați că raportul comisiei sesizate în fond propune respingerea acestei inițiative legislative.

În conformitate cu prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților, dacă, prin raportul comisiei sesizate în fond, se propune respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterilor generale, președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot, eu vă cer să ne pronunțăm prin vot la ora 12,30, atunci când va fi ședința consacrată votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 6:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro