Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.8 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 357/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 11 din ordinea de zi - Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Dan Tătaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Dan Tătaru (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Complexitatea noului mediu de securitate internațională a determinat reconfigurarea strategiilor de securitate ale tuturor organizațiilor internaționale, cu responsabilități în domeniul ONU, NATO, Uniunea Europeană, OSCE etc.

În cadrul acestor strategii, transformarea structurilor de comandă, control și de forțe au devenit componente esențiale pentru asigurarea unui management eficient al crizelor de natură militară.

În acest sens, Alianța Nord-Atlantică își remodelează sistemele de decizie, comandă și control, ținând cont că invocarea art.5 din Tratatul de Washington se poate face și sub o dimensiune asimetrică a amenințărilor la adresa NATO.

România, ca țară membru al NATO, s-a aliat acestui efort, iar armata României desfășoară un amplu proces de transformare a structurilor, mecanismelor informaționale, decizionale și a procedurilor operaționale în scopul obținerii supremației decizionale și scurtării timpilor de reacție.

Având în vedere contextul internațional, Ministerul Apărării acționează pentru implementarea Centrului Național Militar de Comandă, ca o structură de conducere operațională de nivel strategic militar, care să pună în aplicare primele măsuri de asigurare a reacției imediate a forțelor stabilite pentru gestionarea crizelor de natură militară, fără de care există posibilitatea ca apărarea și securitatea națională să fie periclitate major.

Astfel, potrivit proiectului, Centrul Național Militar de Comandă va prelua atribuțiile Marelui Cartier General, iar structura organizatorică și atribuțiile acestuia, pe timpul agresiunii armate, la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război, vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Funcționarea Centrului Național Militar de Comandă pe timp de pace, ca nucleu în compunerea Ministerului Apărării Naționale, va fi capabilă să asigure condițiile optime de atingere a capacității operaționale complete a Centrului Național Militar de Comandă la război.

Potrivit celor prezentate, vă adresăm rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil proiectului de lege în forma aprobată de către Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul Canacheu, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Domnule președinte, ascultăm punctul de vedere al comisiei.

Domnul Costică Canacheu:

Bună ziua!

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Comisia a fot sesizată pentru raport.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat acest proiect de lege, cu modificarea art.8.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din Legea nr.45/1994, în sensul preluării atribuțiilor Marelui Cartier General de către Centrul Național Militar de Comandă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 și ale art.118 alin. (1) din Constituția României, republicată.

La lucrări au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 24 de membri.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (8) pct.2 lit.j) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În ședința din 8 septembrie 2009, în urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu modificări, după cum urmează - avem amendamentele admise, amendamente ale comisiei și un amendament respins.

Vă propunem timpii de dezbatere - trei minute pentru dezbateri generale și un minut pentru amendamente.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu supun timpii spre aprobare. Nu suntem în procedură de urgență. În consecință, timpii sunt nelimitați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, stimați colegi, vă rog să fiți de acord să trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole, așa cum comisia sesizată în fond ni l-a prezentat în raportul despre care a făcut vorbire președintele.

Dacă, la poz.2 din raport, există intervenții?

Poz.3? Nu avem intervenții.

Poz.4? Nu avem intervenții.

Stimați colegi, proiectul de lege rămâne pentru votul final, de la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 6:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro