Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, și respectiv prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 365/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 12 pe ordinea de zi - Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional, propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția nr.63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, și respectiv prin Rezoluția nr.63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008.

Rugăm, din partea inițiatorului, pe distinsa noastră secretar de stat, Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca scop principal exprimarea consimțământului României, în calitatea sa de membru al instituției financiare internaționale - Fondul Monetar Internațional, în ceea ce privește acceptarea amendamentelor la statutul acestei instituții, propuse prin Rezoluția 63-2 din 28 aprilie 2008 și prin Rezoluția 63-3 din 5 mai 2008 ale Consiliului Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional.

Efectele implementării pachetului de reformă, a cotelor și puterii de vot la Fondul Monetar Internațional, precum și a reformei financiare în cadrul Fondului Monetar Internațional, respectiv noul model de venituri și noul buget pe termen mediu, sunt următoarele: 1) un transfer al ponderii puterii de vot de la țările dezvoltate către țările în curs de dezvoltare, de aproximativ 2,7%; 2) o creștere a cotelor pentru 54 de țări din totalul de 185 de țări membre ale Fondului Monetar Internațional; 3) decizia triplării voturilor de bază, astfel ca numărul țărilor a căror putere de vot crește, să ajungă la 135; 4) extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional; 5) vânzarea unei părți limitate din aurul deținut și 6) stoparea subvenționării încrucișate a pachetului Poverty Reduction and Growth Facility.

Pentru România, efectele aplicării actualului pachet de reformă sunt următoarele: creșterea cotei calculate de la 0,248 la 0,302 - deci un plus de 0,054 -, scăderea ponderii cotei în total cote de la 0,482 la 0,432 și scăderea puterii de vot de 0,483 procente la 0,438 procente.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului și nu prezintă incidențe cu acquis-ul comunitar.

Respectivele amendamente au fost deja aprobate sau sunt în curs de aprobare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Procedurile de adoptare a amendamentelor la statutul Fondului Monetar Internațional implică, ulterior aprobării lor de către Consiliul Guvernatorilor, etapă încheiată prin emiterea celor două rezoluții mai sus amintite, parcurgerea unor etape legislative la nivelul fiecărei țări membre. Adică, adoptarea unei legi, decret sau alt gen de reglementare de către o autoritate competentă, urmată de comunicarea de acceptare către Fondul Monetar Internațional.

Pentru a putea fi adoptate, aceste amendamente trebuie să fie acceptate de trei cincimi din țările membre ale Fondului Monetar Internațional, adică 85% din puterea totală de vot.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ.

Facem mențiunea că, în cadrul negocierilor, conducerea executivă a Băncii Naționale Române, mandatate de către Consiliul de Administrație al BNR, a susținut punctul de vedere exprimat de țările membre ale UE, în special poziția Olandei, iar guvernatorul BNR, în calitate de guvernator pentru România la Fondul Monetar Internațional, a votat favorabil cele două rezoluții mai sus-menționate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule vicepreședinte, vă rog să aveți bunăvoința de a prezenta punctul de vedere al comisiei.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra proiectului de lege prezentat de inițiatorul - Guvernul.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Grațiela Iordache, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul celor 32 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Senatului, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de inițiator.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

În aceste condiții, întrucât nu dorește nimeni să intervină, vă rog, domnilor colegi și doamnelor colege, să constatați că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 106, în sensul că raportul nu cuprinde amendamente admise și respinse și, în consecință, dezbaterea pe articole se consideră a fi avut loc.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de astăzi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 23:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro