Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 364/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Continuăm dezbaterile noastre cu punctul 13, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de către România la Luxemburg, în ziua de 21 octombrie 2008.

Din partea inițiatorului, rog să ia cuvântul pe doamna secretar de stat Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordurile menționate reglementează garanția de 75 % pe care statele membre ale Uniunii Europene o acordă către Banca Europeană de Investiții, aferentă creditelor neperformante, acordate din resurse financiare proprii ale BEI pentru finanțarea unor proiecte din state precum Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări, derulate în contextul Acordului Cotonou 2.

Concret, statele membre contribuie la acoperirea pierderilor pe rezultate din împrumuturile neperformante acordate de bancă pentru finanțarea unor operațiuni în contextul acestui acord, contribuția fiecărui stat membru fiind proporțională cu cotă de subscriere la capitalul social al băncii.

În cazul României, capitalul subscris la Banca Europeană de Investiții este de 1.217.626.000, adică aproximativ 0,52 %.

Necesitatea semnării acordurilor din partea României derivă din necesitatea conformării cu actele normative comunitare, care reglementează cooperarea financiară dintre statele membre ale Uniunii Europene și statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și țările și teritoriile de peste mări, pe de altă parte, și această cooperare datează încă din 1959, fiind reglementată prin zece acorduri și convenții.

Influențele față de bugetul de stat ale prezentului act normativ sunt determinate de cota de deținere a României din capitalul social al BEI, adică 0,52 %. În funcție de acest procent, Banca Europeană de Investiții a transmis încă din data de 29 mai 2008, reconfirmată printr-o altă notificare din 28 aprilie 2009, următoarele sume posibile a fi plătite în cazul României.

Astfel, pentru anul 2009: 170.000 de euro; pentru anul 2010: 330.000 de euro; pentru anul 2011: 560.000 de euro; pentru anul 2012: 80.000 de euro; pentru anul 2013: 1.190.000 de euro.

Proiectul de act normativ a fost inițiat ca urmare a prevederilor legale existente la nivelul Uniunii Europene aferente Acordului de la Cotonou.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține în numele Guvernului adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanțe; domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Raport asupra proiectului prezentat de inițiator.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru politică externă și Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Senatului.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 32 de membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Iordache Grațiela, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Comisia propune spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu există doritori.

Stimați colegi, sunt și în această situație îndeplinite condițiile prevăzute de art. 106 din Regulament. În consecință, proiectul de lege rămâne pentru votul final de astăzi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro