Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 - 23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 363/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următorul proiect de lege pe de ordinea de zi, punctul 15, este cel care se referă la ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21-23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Din partea inițiatorului? Domnul secretar de stat Marin Anton.

Domnul Dan Cârlan:

Dan Cârlan, cu voia dumneavoastră, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Vă cer scuze, domnule secretar de stat. E-n regulă!

Domnul secretar de stat Dan Cârlan, din partea Ministerului Mediului.

Domnul Dan Cârlan (secretar de stat, Ministerul Mediului):

Mulțumesc frumos.

Doamnelor și domnilor deputați,

România a devenit parte la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

În baza convenției, s-a elaborat Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. Acesta a fost semnat de un număr de 38 de state.

Prin ratificarea protocolului se asigură un nivel înalt de protecție a mediului, precum și integrarea considerentelor cu privire la mediu și sănătate în pregătirea și adoptarea anumitor planuri și programe.

Se permite, totodată, publicului din zonele posibil afectate să participe la procedurile relevante de evaluare cu privire la planurile și programele propuse.

Ratificarea Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră vine în completarea obiectivului HG nr. 1076/2004, prin luarea în considerare în întregime a aspectelor de mediu și sănătate în procesul de pregătire atât a planurilor și programelor, cât și a politicilor și legislației.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc domnului secretar de stat Dan Cârlan din partea Ministerului Mediului.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule deputat, aveți cuvântul pentru prezentarea raportului Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, semnat la Kiev, la 21-23 mai 2003.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Dacă grupurile parlamentare doresc să-și exprime un punct de vedere față de proiectul a cărui dezbatere are loc? Nu avem.

Atunci, domnilor și doamnelor deputate, proiectul de lege rămâne pentru votul final, condițiile prevăzute în art. 106 din Regulament fiind, de asemenea, îndeplinite și aici.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 5:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro