Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare", semnat la București la 19 decembrie 2005 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 358/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următorul proiect pe ordinea de zi este cel de la punctul 16, care se referă la ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare", semnat la București la 19 decembrie 2005.

Din partea inițiatorului domnul secretar de stat Anton, Marin Anton.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr. 211 din 24 mai 2006 a fost ratificat Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare.

Pentru implementarea acestui proiect, a fost desemnată societatea comercială de electrificare CFR SA ca agenție de implementare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2008 a fost majorată contribuția României la realizarea investițiilor finanțe prin împrumut extern cu suma de 10.000.085 euro, fiind repartizați astfel: pentru componenta A 8 milioane de euro, pentru componenta B 2,85 milioane de euro.

Prin prezenta lege se supune spre aprobare: 1 - extinderea datei limită de tragere de la 1 septembrie 2009 la 31 decembrie 2010; 2 - modificarea procentelor ce urmează a fi finanțate conform Anexei A a acordului de împrumut; și 3 - relocarea comisionului inițial de 225.000 de euro, plătit de la bugetul de stat către componenta A a proiectului.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule vicepreședinte de serviciu, vă rog să poftiți la microfon pentru a prezenta raportul comisiei.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte de serviciu.

Raport asupra proiectului de lege inițiat de Guvern.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale comisiei pentru politică externă și Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Senatului.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 32 de membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Iordache Grațiela, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Comisia propune spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera, în plenul său, trece la dezbatere pe articole a unui proiect de lege numai în situația în care raportul cuprinde amendamente admise sau respinse. Neavând asemenea amendamente, proiectul de lege se consideră adoptat, rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 6:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro