Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 301/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Continuăm cu punctul 18 Proiectul de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Dan Tătaru, vă rog să exprimați punctul de vedere al Ministerului Apărării Naționale.

Domnul Dan Tătaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Actul normativ care stabilește la nivel național categoriile de arme și muniții, precum și condițiile în care acestea pot fi deținute, purtate și folosite, este reprezentat de Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.6 alin.(1), regimul deținerii, portului, utilizării și operațiunilor cu arme și dispozitivele militare se stabilește prin legi speciale. De asemenea, potrivit art.129 alin.(1) al aceluiași act normativ, prin lege specială urmează a se reglementa și regimul juridic al deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României.

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) și ale art.129 alin.(1), precum și particularitățile atribuțiilor ce revin armatei române potrivit Programului de activitate al CSAT pentru anul 2007, Ministerul Apărării Naționale a fost desemnat să elaboreze reglementările speciale, în sensul celor prezentate.

Ca urmare, la nivelul instituțiilor militare, a fost întocmit Proiectul de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine staționate pe teritoriul României, demers legislativ prin intermediul căruia se intenționează crearea unui cadru juridic modern, în măsură să răspundă actualelor cerințe ale organismului militar și, totodată, în consonanță cu cele conținute de actele normative internaționale.

Proiectul de act normativ conține în principal secțiuni care tratează următoarele aspecte: deținerea și portul armelor și munițiilor, folosirea armelor, dispozitivelor militare și munițiilor pentru antrenament, paza și protecția obiectivelor militare și a persoanelor, uzul de armă pe timp de pace pe teritoriul spațiului național, utilizarea forței de către personalul Ministerul Apărării Naționale, în afara teritoriului statului român, în operațiuni internaționale, altele decât conflictele armate și misiuni de impunerea păcii, operațiuni cu arme și muniții, regimul juridic al armelor de foc și munițiilor de serviciu deținute de membrii forțelor armate străine staționate în condițiile legii pe teritoriul României.

De asemenea, ca elemente de noutate este demn de menționat că în cuprinsul proiectului de act normativ sunt reglementate proceduri referitoare la regulile de angajare și la utilizarea forței, concepte prin implementarea cărora se are în vedere crearea cadrului juridic menit să permită desfășurarea misiunilor armatei române la nivelul impus de cerințele operațiunilor de luptă la care aceasta participă.

Având în vedere cele prezentate, vă adresez rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil acestui proiect de lege, cu includerea amendamentelor propuse de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Canacheu este rugat să prezinte raportul comisiei.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României.

Comisia a fost sesizată pentru raport la acest proiect.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități a emis un aviz favorabil la acest proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aplicarea prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor care prevede că regimul deținerii, portului, utilizării și operațiunilor cu arme și dispozitive militare se stabilește prin legi speciale, precum și cele ale art.129 alin.(1) din aceeași lege, potrivit căreia regimul juridic al armelor de foc și munițiilor de serviciu deținute de membrii forțelor armate străine staționate în condițiile legii pe teritoriul României, se reglementează prin lege specială.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnii: Dan Tătaru, secretar de stat, și alți colaboratori din cadrul Ministerului Apărării.

La ședința comisiei au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 de membri.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în ședința din 9 iunie 2009, a adoptat acest proiect de lege. În urma dezbaterii, în ședințele din 2 și 8 septembrie 2009, cu unanimitate de voturi, comisia propune plenului adoptarea, cu modificări, a acestui proiect de lege.

Aveți în anexă, domnule președinte, amendamentele adoptate și convenite și cu inițiatorul.

Vă mulțumim.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale. Nu avem doritori.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la titlul legii există observații. Nu.

La pct.2 din raport, poziția 3, poziția 4, poziția 5, poziția 6, poziția 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 nu avem amendamente, de asemenea.

La poziția 14, dacă există intervenții. Nu. Poziția 15, poziția 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, poziția 29, poziția 30 din raport, poziția 31, poziția 32, pozițiile 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, pozițiile 43, 44, 45, 46, 47.

Dezbaterea pe articole a luat sfârșit. Proiectul de lege rămâne pentru votul final, la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 1:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro