Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 300/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 3, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Invit inițiatorul să ia cuvântul.

Doamna Domnica Doina Pârcălabu (președintele Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale):

Bună dimineața!

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, actele normative care reglementau salarizarea și încadrarea categoriilor de personal din sectorul bugetar, erau aplicate doar până la data de 30 aprilie 2009.

Ținând cont de numeroasele categorii de persoane care fac obiectul acestor acte normative, s-a impus promovarea prezentului proiect de lege, astfel încât acestea să poată fi aplicate în continuare și în perioada 1 mai - 31 decembrie.

Față de aceste considerente, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale susține aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte Ioan-Nelu Botiș.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte.

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa PL-x 300/17 iunie 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, din 29.04. 2009, avizul favorabil al Comisiei pentru buget-finanțe, din 23.06.2998, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din 24.06.2009.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare promovarea unor măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, în sensul prelungirii aplicării pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, a actelor normative care reglementează salarizarea categoriilor de personal din acest sector.

Comisia propune planului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat, întrucât este necesară prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează salarizarea personalului din sectorul bugetar, neadoptarea acestuia conducând la un vid legislativ ce ar afecta personalul din sectorul bugetar.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituția României, republicată.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 2 septembrie 2009 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați, din totalul de 19 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 9 iunie, 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor nr.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Da, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, domnule vicelider, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Nu contest faptul că era nevoie ca în anul 2009 să se găsească o modalitate de a acorda lefurile oamenilor.

Dar, așa cum observați și dumneavoastră, prin această ordonanță se prelungesc, de fapt, efectele unor alte acte normative emise cu mai mulți ani în urmă.

Este o contradicție între ceea ce spune Guvernul și ce face Guvernul.

Guvernul spune că în anul 2009 este un an de criză, este recesiune, nu sunt bani să se plătească salariile, dar dă aceleași salarii, prin act normativ, în mai, dar după care, în cursul anului, vine și taie sporuri și vorbește de salarii nesimțite ș.a.m.d.

Simplu: unde este adevărul? Când Guvernul spune adevărul, când Guvernul este sincer?

Atât am avut de spus.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule Eugen Nicolăescu, lider al Grupului parlamentar al PNL.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt, vă rog să observați, stimați colegi, că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, în sensul că, neexistând amendamente admise sau respinse, legea se consideră adoptată pe articole.

Rămâne pentru votul final de la ora 12,30 astăzi.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 21:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro