Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București, la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 353/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 4 din ordinea de zi - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg la 10 noiembrie 2008.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, și acest proiect se va dezbate în procedură de urgență.

O să rog din partea inițiatorului, doamna secretar de stat, din partea Ministerului Finanțelor, aveți cuvântul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul pe care-l reglementează prezentul act normativ are drept scop asigurarea cofinanțării măsurilor ex-ISPA, modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei noi stații de epurare a apelor uzate - Galați și, respectiv, îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă de canalizare și de epurare a apelor uzate în județul Caraș-Severin.

Ratificarea în regim de urgență a fost argumentată printre altele de următoarele: necesitatea asigurării absorbției în bune condiții a fondurilor acordate prin Programul ISPA pentru finanțarea celor două măsuri, evitarea anulării fondurilor nerambursabile comunitare și diminuarea efortului bugetar pe care-l presupune asigurarea resurselor pentru efectuarea plăților, pentru cele două măsuri din Fondul de indisponibilități temporare, până la efectuarea primelor trageri din contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții.

Din punct de vedere al impactului bugetar, costul total al fazei B a proiectului, conform preambulului de contract, se cifrează la 113.133.660 de euro.

Împrumutul B, în valoare de 31.101.415 euro va fi disponibilizat în maximum 10 tranșe, valoarea acestora fiind de minimum 3 milioane de euro.

Pentru fiecare tranșă din împrumut se va calcula o rată de dobândă fixă, stabilită periodic de către bancă.

Perioada de acordare a creditului este de 24 de ani, din care 4 ani în perioadă de grație.

Finanțarea proiectului, inclusiv contravaloarea taxelor și a impozitelor aferente datorate și plătibile pe teritoriul României, precum și plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, a dobânzilor și a oricăror altor costuri se va asigura din sume alocate anual cu această destinație de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna ministru Grațiela Iordache, vă mulțumesc pentru susținerea proiectului.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Vă rog, domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Iuliu Nosa:

Cu Adresa nr.353/1 septembrie 2009, Biroul permanent a sesizat în procedură de urgență, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, Faza B, semnat la București la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg la 10 noiembrie 2008.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați, din totalul de 32 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Senatului.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009, în ședința din data de 9 septembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem intervenții.

Vă rog, domnilor colegi, să constatați că și în această situație sunt îndeplinite condițiile prevăzute condițiile din art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul se consideră adoptat pe articole.

Rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 14:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro