Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/25-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-09-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 352/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 5, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Ințelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de Împrumut în sumă de până la 5 000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009, și la București la 18 iunie 2009.

Vă rog să observați că și aici sunt îndeplinite prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În consecință, proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Rugăm inițiatorul, prin doamna secretar de stat Grațiela Iordache, să ne spună dacă susține proiectul de lege.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ are ca obiect ratificarea Memorandumului de care ați fost anunțați.

Împrumutul face parte din pachetul de asistență financiară, în sumă de 19,95 miliarde euro acordat de Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială, a cărui disponibilizare este condiționată de implementarea unui program cuprinzător de politici economice, care va cuprinde măsuri de reformă fiscală, financiară și reforme structurale.

Sumele trase din împrumut se utilizează pentru acoperirea necesităților de finanțare a deficitului bugetar și refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

Asistența financiară din partea Uniunii Europene va fi structurată în cinci tranșe, cu o maturitate medie de 7 ani, astfel: tranșa I, în valoare de 1,5 miliarde euro, până la sfârșitul lunii iulie 2009; tranșa a II-a, în valoare de 1 miliard de euro, în trimestrul IV 2009; tranșa a III-a, în valoare de 1,15 miliarde euro, în trimestrul II, pe 2010; tranșa a IV-a, în valoare de 1,2 miliarde euro, în trimestrul IV 2010; tranșa a V-a, în valoare de 0,15 miliarde euro, în trimestrul II 2011.

Analiza impactului bugetar. Proiectul de act normativ presupune o diminuare a cheltuielilor bugetului de stat, prin scăderea cheltuielilor cu plata dobânzilor aferente datoriei publice, dobânda aferentă tranșelor trase de la Comisia Europeană situându-se sub nivelul dobânzilor aplicabile împrumuturilor atrase direct de către Ministerul Finanțelor Publice, atât din piața internă, cât și pe piața externă.

Astfel, randamentul aferent primei tranșe, în sumă de 1,5 miliarde euro, cu o maturitate de 5,5 ani, este de 3,26%. Deci, un cupon de 3,125/an.

Plata serviciului datoriei publice, respectiv rambursarea creditului, dobânzilor, comisioanelor se efectuează din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Finanțelor Publice "Acțiuni generale".

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule vicepreședinte, aveți din nou cuvântul.

Domnul Iuliu Nosa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cu Adresa nr. PL-x 352 din 1 septembrie 2009, Biroul permanent a sesizat în procedură de urgență, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați, din totalul de 32 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Senatului.

În urma dezbaterii Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentul prezentat în anexă.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte,

Vă rog să faceți și propuneri pentru timpii alocați dezbaterilor pe articole.

Domnul Iuliu Nosa:

Trei minute cu un minut.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși pentru dezbaterea pe articole.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem doritori.

Atunci, doamnelor și domnilor colegi, purcedem la dezbaterea pe articole a raportului comisiei.

Vă rog să deschideți raportul și să observați că avem un singur amendament la proiectul de lege.

Dacă sunt observații la acest amendament, la această propunere? Nu avem.

În consecință, proiectul de lege este adoptat pe articole.

El rămâne pentru votul final de astăzi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 6:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro