You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 21-09-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2009

  1. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:  
  1.11 Edler András György  
 
see:

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Continuăm lista deputaților care au depus interpelări. Domnul deputat Ciprian Dobre - o interpelare. Doamna deputat Daniela Popa - o interpelare, domnul deputat Petru Movilă - 2 interpelări, deputatul Victor Surdu - 2 interpelări.

Da, domnul deputat Edler Andras.

Vă rog, domnule deputat. Nu aveam trecut nimic în dreptul interpelărilor și am considerat că nu ați depus. Vă cer scuze.

Domnul Edler András György:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bună seara!

Interpelarea mea se adresează către domnul ministru Pogea, ministrul de finanțe.

Impozitarea societăților care au optat pentru sistemul de impunere prevăzut la titlul IV al Legii nr.571 din 2004 privind Codul fiscal a cunoscut o modificare importantă începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007 microîntreprinderile definite la art. 103 din Codul fiscal aplică o cotă de impunere de 2% în anul 2007, 2,5% în anul 2008 și 3% în anul 2009, așa cum este prevăzut la art.107 din Codul fiscal, așa cum a fost modificat de Legea nr.343 din 2006.

Pentru perioada de după 31 decembrie 2009, Codul fiscal nu prevede nici o precizare cu privire la cota de impozit care ar trebuie aplicată. Nici proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal ce urmează a fi adoptat pentru a intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la Secțiunea Legislație, nu precizează regimul fiscal aplicabil microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2010.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta, vă rog să-mi precizați care va fi regimul microînreprinderilor în 2010 în viziunea Ministerului Finanțelor Publice.

Solicit răspunsul dumneavoastră în scris și oral.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Cu acestea, declar închisă ședința consacrată depunerii de interpelări adresate membrilor Guvernului.

O seară bună tuturor!

Ne revedem mâine la 8,30 la ședința consacrată declarațiilor politice.

Doamne ajută!

Ședința s-a încheiat la ora 19,17.