You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 22-09-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.31 Daniel-Ionuț Bărbulescu - declarație politică privind percepția europeană a justiției românești;

 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

Declarație politică privind percepția europeană a justiției românești.

Reuniunea miniștrilor de externe ai UE, denumită Consiliul pentru Afaceri Generale și Relații Externe și aflată în derulare la Bruxelles, a avut ca punct esențial de discuție pe agenda miniștrilor raporturile pe justiție privind România și Bulgaria și adoptarea concluziilor privind Mecanismul de cooperare și verificare.

Miniștrii de externe ai UE reamintesc că Mecanismul de cooperare și verificare a intrat în cel de-al treilea an de aplicare, notând că "Este un instrument adecvat care va rămâne în funcțiune depinzând de rezultatele așteptate în acest cadru. În acest context, Consiliul reamintește că Mecanismul monitorizează eforturile României și Bulgariei de a implementa deplin politicile UE. Consiliul va continua să acorde o atenție specială evoluțiilor din această zonă", se arată în concluziile reuniunii.

În ceea ce privește reforma sistemului juridic și administrativ din România, miniștrii UE notează că "România a luat o serie de măsuri salutare și a reușit un nou moment de avânt". "România a adoptat un nou Cod civil și un nou Cod penal, iar eforturile procurorilor încep să fie completate de activitatea în justiție", potrivit șefilor diplomației europene. Totuși, se atrage atenția că "schimbările pozitive rămân fragmentate și nu au produs deocamdată rezultate practice pentru cetățenii români". "Pentru ca România să aibă capacitatea să demonstreze un progres susținut, trebuie să existe un amplu consens politic pentru a permite sistemului juridic să funcționeze eficient și independent și pentru a consolida lupta împotriva corupției", punctează concluziile miniștrilor. "Astfel, România va putea să aibă rezultate care sunt mai convingătoare și mai adânc înrădăcinate și să demonstreze că sistemul juridic poate funcționa eficient în toate domeniile, în interesul poporului român", se arată în document.

"Reafirmând concluziile anterioare, CAGRE salută raportul Comisiei Europene privind progresele României și Bulgariei în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare." Consiliul laudă demersurile CE, cât și metodologia urmată, și împărtășește deplin analiza echilibrată și obiectivă din acele rapoarte. Comisia notează continuarea "bunei cooperări pe care Bulgaria și România o au cu CE și cu statele membre", se mai arată în concluziile reuniunii ministeriale. Având în vedere importanța voinței politice inechivoce și dedicarea pentru o abordare strategică mai hotărâtă pentru a putea întreprinde pașii necesari, Consiliul salută reafirmarea angajamentelor de către Bulgaria și România și recunoaște eforturile acestor două state membre de a progresa pentru a putea îndeplini obiectivele prevăzute de mecanism", continuă documentul.

În același timp, miniștrii UE cer Bulgariei și României să își intensifice eforturile pentru a obține eforturi tangibile și de durată. "Consiliul cere Bulgariei și României să își intensifice eforturile făcând toți pașii necesari fără întârziere și demonstrând rezultate tangibile și de durată, mai ales în domeniile evidențiate de raport. Consiliul concluzionează că recomandările făcute de rapoarte sunt un instrument eficient pentru a direcționa eforturile către obiectivele prevăzute. Existența, în fiecare stat membru, a unui sistem administrativ și judiciar imparțial, independent și eficient, cu suficiente resurse, este, într-adevăr, indispensabil pentru implementarea politicilor UE, pentru ca acestea să funcționeze corect și pentru a asigura că cetățenii au acces la toate beneficiile și oportunitățile care decurg din calitatea de membru al UE", punctează CAGRE.

În opinia mea, concluziile acestui raport înregistrează progresele efectuate, dar avertizează că neregulile din sistemul judiciar nu ar rămâne fără consecințe.

Nu trebuie să uităm că România, deși este membră a Uniunii Europene de doi ani și jumătate se află încă sub monitorizare din cauza sistemului juridic incomplet reformat. Comisia Europeană evaluează astfel anual printr-un raport complet progresele pe care le face România, existând, cel puțin teoretic, posibilitatea activării așa-numitei clauze de salvgardare. Acest mecanism ar putea duce la nerecunoașterea verdictelor date de justiția românească în spațiul european.