You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 24-09-2009

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 24, 2009

2. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea art.9 din Hotărârea Parlamentului României nr.9/2009 privind înființarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil și a Codului de procedură civilă (adoptat);

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind modificarea art.9 din Hotărârea Parlamentului României nr.9/2009 privind înființarea unei comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil și a Codului de procedură civilă.

Având în vedere faptul că această comisie specială comună urmează să-și desfășoare activitatea în continuare, până la finalizarea dezbaterilor și adoptarea Codului de procedură penală și a Codului de procedură civilă, este necesară prelungirea mandatului său.

Ca urmare, Birourile permanente comune propun modificarea art.9 din Hotărârea Parlamentului României nr.9/2009 în sensul prelungirii mandatului comisiei speciale până la data de 30 noiembrie 2009.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, sunt intervenții pe această temă? Nu sunt.

Atunci, vă propun să începem dezbaterile pe marginea acestui proiect de hotărâre.

Hotărâre pentru modificarea art.9 din Hotărârea Parlamentului nr.9/2009 privind înființarea unei comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil și a Codului de procedură civilă.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Cu un vot împotrivă și nicio abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat.