Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.125/16-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 06-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2009

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 158/2009

 

- după pauză -

(În continuare, lucrările ședinței sunt conduse de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistată de domnii Mihai Alexandru Voicu și Dumitru Pardău, secretari.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm lucrările Camerei Deputaților de astăzi și anunț că din totalul celor 334 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 173, sunt absenți 161, din care 24 participă la alte acțiuni parlamentare.

Punctul 9 din ordinea de zi. Intrăm în dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cuvântul cineva.

Domnule Iliescu, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor deputați,

O să vă rog să-mi permiteți ca, din partea Guvernului, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Valentin Adrian Iliescu, sunt secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, să fac o scurtă prezentare a punctelor de vedere ale Guvernului, care au determinat susținerea acestui proiect de lege.

Obiectul de reglementare se referă la modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane în scopul dezvoltării cadrului instituțional pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Principalele reglementări prevăzute în acest act normativ aflat astăzi în dezbaterea Camerei Deputaților sunt: în primul rând, implicarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane în realizarea unor activități de prevenire a traficului de persoane, de asistență și protecția victimelor acestuia.

Printr-o ordonanță din 2009, ordonanța nr.20, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane s-au reorganizat și au intrat în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Chiar vreau să mulțumesc comisiei de specialitate pentru că a făcut, în baza acestei ordonanțe, o serie de modificări importante în raportul comisiei.

În al doilea rând, s-a introdus o noțiune de "victimă a traficului de persoane" care reglementează și oferă posibilitatea celor care aplică legea să acționeze foarte corect.

În al treilea rând, reținerea ca infracțiune de trafic de persoane și a faptelor de recrutare, transport, transferare, cazare sau primirea unei persoane în scopul prelevării de țesuturi sau celule de origine umană.

De asemenea, un lucru foarte important este crearea locuinței protejate pentru a asigura victimelor traficului de persoane găzduire de tip familial în sistem protejat și asistență în vederea reintegrării sociale a acestora.

Foarte important este că înființarea în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului a unor structuri care să ofere servicii de asistență și victimelor adulte ale traficului de persoane.

Doamnelor și domnilor deputați,

Mulțumind încă o dată comisiei de specialitate pentru modul profesionist în care a îmbunătățit proiectul de lege al Guvernului, vă adresez rugămintea să votați acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Invit comisia.

Domnul Gabriel Tița-Nicolescu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Conform art.75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisiile pentru drepturile omului, pentru muncă și protecție socială, pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au avizat favorabil acest proiect de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul Iliescu, reprezentantul Guvernului.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei juridice, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 678/2001, cu amendamentele admise care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă există intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Doamna Aura Vasile, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Grupul Partidului Social Democrat și Partidului Conservator va vota acest proiect de lege, pentru că suntem de acord că trebuie introdusă o definiție mai clară privind victima traficului de persoane. Niciodată nu o să fim de acord cu cei care încearcă în scopuri de fraudă, în scopuri de îmbogățire prelevarea de țesuturi sau celule de origine umană și suntem de acord cu un regim de sancționare mai sever a celor care atacă sau cel puțin aduc cetățenii în situații deosebite.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Vă rog, domnule Gabor.

Domnul Gheorghe Gabor:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În Comisia juridică am lucrat eficient, spun eu, la adoptarea acestei legi, pentru că traficul de persoane este cea mai abjectă profesie pe care cineva o poate adopta. Este cel mai urât lucru să profiți de inocența sau de imposibilitatea unei persoane de a-și manifesta voința și de a o folosi în scopuri de a te îmbogăți personal.

De aceea, legea, așa cum a fost adoptată de către Comisia juridică, cu raport favorabil de adoptare, ați reținut că a fost votată în unanimitate, cred eu că trebuie adoptată și de plen în aceleași condiții.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Mircea Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Și grupul nostru susține inițiativa legislativă, acest proiect de lege. Într-adevăr, traficul de persoane trebuie combătut și până la urmă măsurile coercitive trebuie să fie adecvate pentru a opri acest flagel care cuprinde încet, încet, o parte din populația săracă și vom vota pentru această lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

Stimați colegi,

Sunt doctor Sonia Drăghici, Grupul PSD.

În România există o nevoie stringentă de organe și celule de origine umană și cu toții am avut rude, cunoștințe sau oameni care au nevoie de aceste organe. Aceasta nu înseamnă că nevoia aceasta stringentă trebuie să fie acoperită prin mijloace ilicite, meschine, prin vânzare de organe și de aceea încurajarea unei astfel de practici trebuie să fie distrusă pentru că există posibilitatea legală de a se face transferul de organe de la un donator la un primitor. Oradea se remarcă printre centrele medicale care prelevează organe de la persoane aflate în moarte clinică, fiind situată pe primul loc pe țară.

De aceea, partidul nostru descurajează orice acțiune de trafic ilicit de organe și de aceea partidul nostru va fi de acord cu votarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Nu mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Prin urmare, trecem la dezbaterea pe articole.

La pct.1 titlul, "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.668/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane."

Dacă sunt observații. Nu sunt.

La pct.2 dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Dacă de la pct.3 la pct.10 sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la pct.10 la pct.20 dacă sunt observații la aceste puncte. Nu sunt. Adoptate.

De la pct.20 la pct.30 dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

De la pct.30 la pct.39 dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 7 december 2019, 21:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro