Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 730/2007

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007.

Doamna Irina Alexe:

Mulțumesc.

Și prin Ordonanța de urgență nr.84/2007, supusă astăzi aprobării, au fost instituite măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007.

Întrucât proiectul de ordonanță de urgență și-a produs efectele, susținem adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Comisia.

Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir:

Doamna președinte,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2007.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 29 octombrie 2007.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Guvernul, prin avizul transmis, susține adoptarea acestui proiect de lege.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat proiectul de lege mai sus-menționat și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, în ședința din 6 octombrie 2009.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Propun pentru dezbateri generale trei minute și pentru dezbaterea pe articole un minut.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro