Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (retrimis comisiei);
 
see bill no. 169/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Atunci vom dezbate punctul 13, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorilor.

Doamna Grațiela Iordache, aveți cuvântul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal în următoarele domenii: impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente, t.v.a., accize și alte taxe speciale.

Principalele schimbări introduse prin această modificare legislativă: implementarea unor măsuri speciale de stimulare a cercetării și dezvoltării tehnologice la nivelul persoanelor juridice, neimpozitarea în România, începând cu anul fiscal 2009, a veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen și instrumentele de economisire obținute de persoanele fizice rezidente și nerezidente, scutirea de la plata impozitului a dividendelor reinvestite începând cu anul fiscal 2009, introducerea cotei deduse de 5% de t.v.a pentru locuințele livrate în cadrul politicii sociale, asigurarea cadrului legal pentru aplicarea procedurii vamale simplificate în baza unei autorizații unice.

Din punct de vedere bugetar: acordarea unor deduceri suplimentare la calculul impozitului pe profit, prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare, cu un impact negativ de 109 milioane lei, eliminarea de la impozitare a veniturilor sub formă de dobânzi are drept impact negativ 323,5 milioane lei, introducerea cotei reduse de 5%, e un impact negativ la nivelul anului 2009 de 392,8 mii lei asupra veniturilor bugetare.

Față de cele mai sus, vă rugăm să aveți în vedere aprobarea prezentului act normativ.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 30 de deputați din totalul de 30 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 2 martie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în ședința din data de 30 septembrie 2009, Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele din anexă.

Vă propun cinci minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții?

Domnule Călian, vă rog.

Domnul Petru Călian:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal solicită retrimiterea la comisie a acestui Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008, datorită faptului că pentru a fi pus în practică, pentru a produce efectele scontate necesită încă o dezbatere și anumite lămuriri împreună cu ANAF-ul, în special atunci când vorbim de principiul retroactivității. Și mă refer aici la alocarea unor sume retroactive prezentului act normativ, și, mai mult de atât, în forma actuală, Ordonanța nr.200 nu este în consonanță cu orientările recente ale politicii Uniunii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării, determinate de strategia de la Lisabona.

Solicit, așadar, retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare nu sunt.

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Călian, de retrimitere la comisie.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul. Se retrimite la comisie cu 78 de voturi pentru, 5 abțineri și 56 de voturi împotrivă.

Termen: două săptămâni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 0:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro