Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

18. Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (rămasă pentru votul final);
 
see bill no. 366/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 18. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Din partea inițiatorilor dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul Horea-Dorin Uioreanu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Am să enumăr foarte pe scurt, ca să nu ținem timpul, argumentele pentru care noi, Comisia pentru UNESCO, am depus acest proiect.

În primul rând, poziționarea instituțională neadecvată în raport cu atribuțiile sale. E vorba de CNR UNESCO, care se află acum în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, deși are componente la fel de importante și în alte domenii de patrimoniu: istoric, național, al patrimoniului natural și informării și comunicării; probleme bugetare apărute datorită existenței mai multor instituții implicate în probleme legate de domeniile UNESCO care-și împart mai mult sau mai puțin aleator bugetul alocat.

Toate acestea duc la incapacitatea CNR UNESCO de a interveni efectiv în domeniile sale de activitate, lucru care se vede și din calitatea programelor derulate în ultimii zece ani.

Argumentele sunt următoarele: conform art.7 din Constituția UNESCO, fiecare stat membru are libertatea de a decide structura instituțională în care activează Comisia Națională a României pentru UNESCO.

În urma discuțiilor directe dintre reprezentanții ai Comisiei parlamentare pentru UNESCO și înalții responsabili ai UNESCO, este încurajată implicarea factorilor de decizie politică în domeniile UNESCO.

Date fiind atribuțiile și domeniile de activitate ale Comisiei Naționale pentru UNESCO, stabilitatea și independența instituțională sunt factori extrem de importanți în promovarea proiectelor sale.

Parlamentul României câștigă în acest fel imagine, prin faptul că coordonează în mod direct o instituție ale cărei domenii de activitate sunt educația, cercetarea, cultura, comunicarea și informarea.

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Raluca Turcan.

Doamna Raluca Turcan:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată cu dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, transmisă la comisie cu Adresa nr.336/16 septembrie 2009.

Această inițiativă a fost transmisă spre avizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Această inițiativă a primit avize favorabile.

Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare reorganizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, preconizând trecerea sa ca instituție publică de interes național cu personalitate juridică sub autoritatea Parlamentului și în coordonarea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

În opinia inițiatorilor, acest fapt va permit o implicare mai puternică a Parlamentului în problemele culturale, educaționale și științifice, precum și o creștere semnificativă a eficienței activității acestui organism la nivel internațional.

În cursul dezbaterilor au fost formulate și puncte de vedere împotriva acestei forme de reorganizare, printre care m-am numărat și eu, considerându-se mai eficientă, mai conformă cu documentele internaționale și cu practica generală a comitetelor naționale.

În prezent, Comisia Națională este constituită și funcționează în baza Hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și în baza unei alte Hotărâri de Guvern privind organizarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art.7 din Constituția UNESCO.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală și propunem adoptarea acestei inițiative.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Am luat cuvântul ca membru al Comisiei UNESCO. Într-adevăr am discutat de mai multe ori această posibilitate în comisie și până la urmă am ajuns la concluzia că ar fi bine să facem această modificare fiindcă este în beneficiul organizației. Așadar, am fost de acord cu toții și suntem de acord să adoptăm acest proiectul de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Turcan.

Doamna Raluca Turcan:

Aș mai dori să fac câteva precizări. Într-adevăr, Comisia UNESCO din Parlamentul României a inițiat acest proiect, însă s-au adus o serie de argumente pe care le-am precizat, le-am făcut publice aici.

Din păcate, însă, au existat și voci în comisie, așa cum am precizat, care consideră că totuși o eficiență mult mai mare și o flexibilitate mult mai mare în funcționarea acestei comisii ar fi dată dacă ea ar funcționa în structura executivă.

Știm foarte bine că, în Parlamentul României, când nu există mize foarte mari, se poate obține o majoritate care să permită o bună funcționare a unei comisii, într-adevăr, în interes față de problemele culturale.

Din păcate, însă, atunci când apar și mize mai importante, s-ar putea să ne trezim la un anumit moment cu un blocaj politic, dincolo de rațiunile culturale care stau la baza înființării sau transferării acestei comisii.

De aceea, cei care și-au exprimat punctele de vedere împotriva acestui transfer al comisiei UNESCO în subordinea Parlamentului, au avut la bază rațiuni de eficiență și niște semne de întrebare pe care le avem în urma funcționării Parlamentului României în ultima perioadă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții din partea grupurilor parlamentare, nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 21:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro