Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

21. Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 406/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 21. Proiectul de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizată în fond?

Domnule Canacheu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Costică Canacheu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată pentru raport cu Proiectul de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război.

Consiliul Legislativ a avizat acest proiectul de lege.

De asemenea, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a emis Hotărârea nr.113/30.10.2008, prin care avizează, fără obiecții, acest proiect de lege.

Am primit avize favorabile de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect, așa cum reiese și din titlu, reglementarea regimului stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, precum și regimul stării de război, condițiile în care pot fi declarate ori se dispune încetarea acestora de către președintele României și de către Parlament, organizarea și funcționarea sistemului național de mobilizare, asigurarea și utilizarea resurselor umane, materiale și financiare pe timpul stării de mobilizare și al stării de război, măsuri privind asistența familială a militarilor și a personalului civil cu obligații militare în asemenea situații. De asemenea, condițiile în care se trece la demobilizarea parțială sau totală, precum și unele sancțiuni de natură penală și contravențională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrări au fost prezenți 22 de deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei, de adoptare, a fost votat cu unanimitate de voturi.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Intrăm în dezbaterea pe articole.

Vă rog să propuneți un timp alocat dezbaterii pe articole.

Domnul Costică Canacheu:

Trei minute pentru dezbateri generale și un minut pentru amendamente.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Vă supun la vot propunerea făcută de comisie pentru timpul alocat dezbaterii pe articole.

Votul este deschis. Vă rog să votați. Nu merge, s-a blocat. O să reluăm votul.

Atunci, haideți, vă propun să votăm deschis propunerea comisiei pentru timpul alocat dezbaterii.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Titlu: Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.2 la pct.7 nu există modificări. Dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.7 la pct.9 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.10 la pct.24, inclusiv nemodificate de comisie, dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.25 la pct.28 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.29 la pct.42, inclusiv, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.43 la pct.55, ultimul punct, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro