Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

22. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final);
 
see bill no. 507/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 22. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.276 și art.277 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă sunt intervenții din partea inițiatorilor? Nu sunt.

Din partea comisiei? Aveți cuvântul, vă rog, din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Sunt vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Ioan-Nelu Botiș.

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.276 și art.277 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate prin adresa PL-x 507/8.09.2008 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.276 și art.277 din Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctele de vedere ale Guvernului din 22.04.2008 și 91/10.02.2009.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.276 și completarea art.277 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, în sensul înăspririi cadrului legal privind sancțiunile aplicabile în cazul utilizării muncii la negru de către angajatori.

Comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamente.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate.

La dezbaterile care au avut loc în ședința Comisiei pentru muncă și protecție socială, din 29.09.2009, au fost prezenți 18 deputați din totalul de 19 membri și au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Camelia Cărbunaru, director în Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, și doamna inspector general de stat, Valentina Conțescu, inspecția muncii.

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 22.09.2009 au fost prezenți 18 deputați, din totalul de 25 de membri ai acesteia.

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost respins de Senat în ședința din 22.09.2008.

Propun ca timp de dezbatere 3 minute.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Vă supun la vot, prin ridicare de mâini, propunerea făcută de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Intrăm în dezbaterea pe amendamente.

Titlul legii: "Lege privind modificarea lit.e) alin.(1) al art.276 din Legea nr.53/2003 Codul muncii".

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 3:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro