Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

29. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.  

   

- După pauză -

Lucrările ședinței au fost conduse în continuare de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților.

 
Petru Călian

Doamna Roberta Alma Anastase:

Deschid ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

Primul răspuns se adresează domnului Petru Călian.

Interpelarea a fost adresată Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Domnule Valentin Iliescu, vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vă rog să-mi permiteți să citesc răspunsul formulat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale la interpelarea domnului Petru Călian.

Prețul strugurilor este stabilit pe piață ca rezultat dintre cerere și ofertă și variază de la piață la piață și în funcție de podgorii, centre viticole și categorii de calitate.

Suplimentar, producătorii de struguri au putut și au posibilitatea accesării formelor de sprijin existente în domeniu, care au menirea de a completa balanța venituri-cheltuieli ale agentului economic.

Sectorul viniviticol a fost subvenționat de la bugetul de stat în anul 2007, prin Hotărârea de Guvern nr.463/2007; în anul 2008, prin Hotărârea de Guvern nr.570/2008; în anul 2009 prin Hotărârea de Guvern nr.693/2009.

Subvențiile au fost acordate pentru următoarele activități: autorizarea plantațiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin, cu denumire de origine controlată, certificarea și marcarea vinurilor cu denumire de origine controlată, costurile aferente autorizării plantațiilor viticole destinate producerii strugurilor de vin, cu denumire de origine controlată - 10 lei/ha.; costurile aferente certificării și marcării vinurilor cu denumire de origine controlată - 12 lei/ha.

De asemenea, s-au asigurat subvenții pentru tratamente fitosanitare în plantațiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masă și vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlată. La acest capitol suma alocată prin subvenții este de 500 lei/ha.

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr.479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole se acordă sectorului vitivinicol, de la Uniunea Europeană, prin Programul Suport suma de 42.000 - 100.000 mii în fiecare an pentru perioada 2009 - 2013.

Măsurile pentru care se acordă cei 42.000 - 100.000 euro sunt următoarele: promovarea vinurilor pe piețele țărilor terțe, restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, asigurarea recoltei pentru strugurii de vin, folosirea mustului de struguri concentrat și/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creșterii tăriei alcoolice.

Dacă problemele de management ale societăților în domeniu ar aborda producerea și comercializarea mustului concentrat, valorificarea strugurilor prin producție industrială, altfel decât fabricarea vinului sau promovarea vinului de calitate la export, atunci bilanțurile respectivelor societăți vor fi profitabile.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Călian, aveți vreun comentariu?

 
 

Domnul Petru Călian:

Doamna președinte,

Răspunsul este unul bun. Sigur că interpelarea a fost adresată unui fost ministru, care a dat dovadă de lașitate și a părăsit Guvernul. În fine, asta este o altă chestiune.

Ce vreau să spun, foarte pe scurt, este faptul că deși Guvernul vine cu asemenea măsuri benefice atât pentru producători, cât și pentru consumatori, din păcate când vorbim de struguri de masă, de consum, observăm faptul că se importă foarte mulți struguri și cred eu că ar trebui gândită o strategie, chiar poate o accizare și în această zonă, astfel încât să descurajăm importul de fructe, vorbind la modul general, în speță de struguri, în situația la care am făcut referire.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

 
Sorin Constantin Stragea

Trecem la a doua interpelare.

Domnul Dan Morega este în sală? Nu este în sală.

Prin urmare, o să rog Guvernul să depună în scris răspunsul pentru domnul deputat.

Doamna Barna Maria este în sală, sau domnul Sorin Stragea, sau domnul Dorel Covaci? Nu sunt în sală.

De asemenea, se depune în scris.

Domnul Sorin Stragea se află în sală.

Domnule Anton Marin, vă rog să dați răspunsul.

 

Domnul Anton Marin:

Mulțumesc, doamna președinte.

Măsura de înființare a Companiei Naționale Aeroportuare - Banat prin fuziunea aeroporturilor Timișoara și Arad este cuprinsă în Programul de guvernare pentru perioada 2009 - 2012, program adoptat de Parlamentul României prin Hotărârea nr.31 din 2008.

Pornind de la importanța celor două aeroporturi pentru dezvoltarea comunităților pe care le deservesc, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a decis analizarea posibilității de includere ca acționari în viitoarea companie atât a Consiliului Județean Timiș, cât și a administrațiilor locale din zonă: primăriile municipiilor Timișoara și Arad.

În acest sens, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii s-a adresat tuturor acestor instituții, solicitând un punct de vedere de principiu referitor la participarea în cadrul viitoarei companii.

Considerăm că solicitarea adresată instituțiilor implicate privitoare la punctul de vedere de principiu menționat anterior se încadrează tocmai în spiritul transparenței decizionale și este de asemenea menită să eficientizeze costurile aferente întocmirii unui studiu de fezabilitate și a parcurgerii etapelor ulterioare prevăzute de legislația specifică societăților comerciale.

În data de 9 septembrie 2009, a avut loc la sediul Aeroportului Internațional Timișoara o întâlnire organizată de minister, la care au participat reprezentanții tuturor instituțiilor implicate: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Consiliile județene Timiș și Arad, Primăriile municipiilor Timișoara și Arad, Aeroporturile Timișoara și Arad.

În cadrul acestei întâlniri, toate părțile s-au exprimat de acord de principiu pentru întocmirea unui studiu care să analizeze oportunitatea și fezabilitatea înființării Companiei Naționale Aeroportuare Banat, luând în calcul și eventuala participare a autorităților locale ca acționari.

Acest document va sta la baza luării unei decizii finale privind noua companie, în funcție de aceasta urmând să se stabilească ulterior detalii, cum ar fi: forma de fuziune, structura acționariatului și cotele de participare sau sediul societății.

Printre avantajele administrării comune a unor aeroporturi care deservesc aceleași conurbații enumerăm: coordonarea operațională între cele două aeroporturi; coordonarea proiectelor de dezvoltare-modernizare a celor două aeroporturi, astfel încât să se răspundă cât mai exact necesităților pe termen mediu și lung al zonelor deservite; construirea unei entități puternice, cu mari disponibilități de atragere a surselor de finanțare necesare implementării programului de dezvoltare și de modernizare; reducerea costurilor globale de exploatare prin diminuarea stocurilor, aprovizionarea unitară, flexibilitatea în alocarea și folosirea resurselor financiare, materiale și umane; creșterea eficiențelor în activități costisitoare, dar absolut obligatorii pentru funcționarea aeroporturilor, printre care și întreținerea suprafețelor de siguranță.

Cele de mai sus reprezintă avantaje care vor putea fi avute în vedere în situația unei viitoare privatizări.

Considerăm că această inițiativă permite implicarea directă a autorităților locale în administrarea aeroporturilor ce deservesc zonele în cauză, aceste autorități fiind în mod direct interesate în dezvoltarea economică, socială și culturală a zonei, fiind cunoscut faptul că existența unui aeroport constituie un avantaj deosebit în acest sens.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Acum, în momentul când știm că se va întocmi un studiu de fezabilitate, care va fi supus comunităților locale pentru a fi aprobat, este democratic și se va putea lua o decizie corespunzătoare.

Mulțumesc pentru răspuns.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna Maria Stavrositu nu este prezentă. Prin urmare, se depune în scris.

Domnul Dan Morega, de asemenea, nu este prezent; se depune în scris.

Celorlalți doi, deja li s-a comunicat în scris răspunsul.

Vă mulțumesc mult.

Am încheiat sesiunea de astăzi.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,18.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 6:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro