Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009 (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 449/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009.

O invit pe doamna Grațiela Iordache să ia cuvântul. Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În baza semnării scrisorii de intenție, la data de 24 aprilie 2009 și a aprobării acesteia de către Fondul Monetar Internațional în data de 6 mai 2009, a fost disponibilizată o primă tranșă 4,37 miliarde DST din împrumutul în valoare de 11,443 miliarde DST.

La începutul lunii august, o misiune a fondului s-a deplasat la București, având drept scop evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță și a obiectivelor structurale, convenite a se realiza până la finele lunii iunie 2009.

Astfel, în data de 23 septembrie, în baza achitării comisionului de serviciu, reprezentând 0,5% din valoarea tranșei, jumătate din tranșa a II-a de la Fondul Monetar Internațional, respectiv 859 milioane DST, s-au disponibilizat în contul de valută al MFP deschis la BNR, având drept destinație finanțarea deficitului bugetului de stat pe măsura necesităților de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificări și completări ulterioare.

Aspectele operaționale referitoare la tragerea și rambursarea sumelor aferente Tranșelor II și III din împrumutul acordat în baza aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional sunt stabilite prin Convenție între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice. Rambursarea tranșelor se face după o perioadă de grație de trei ani, în valutele solicitate de fond. Dobânda aferentă fiecărei tranșe se calculează și se plătește trimestrial, prin debitarea directă de către Fondul Monetar Internațional a contului DTS al României, deschis la FMI.

Plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente aranjamentului stand-by se asigură proporțional cu suma alocată din aceasta de către BNR și Ministerul Finanțelor Publice.

Rambursarea de către BNR a sumelor ce-i revin din împrumut, respectiv 8.879.500.000 de mii DST, precum și plata dobânzilor comisioanelor și diferențelor rezultate din regularizări aferente aceste sume se suportă de BNR din rezerva valutară administrată de către aceasta.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține în numele Guvernului adoptarea actului normativ care a avut în vedere asigurarea cadrului legal în vederea derulării creditului contractat de la FMI.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu. Comisia? Domnul vicepreședinte Ialomițianu, vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București, la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional, din 21 septembrie 2009.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor publice și al muncii, familiei și protecției sociale și doamna Grațiela Iordache, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 33 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.86 din Regulament Camerei Deputaților, este de competența decizională a Senatului.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Există intervenții din partea grupurilor parlamentare? Domnul Eugen Nicolăescu, doamna Aura Vasile.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Inițial, am vrut să adopt o atitudine simplă, și anume să mă opun, împreună cu Grupul parlamentar al PNL, acestui proiect de lege pe care de la început l-am considerat înrobitor și, mai ales, o dovadă de incapacitate a acestui Guvern să gestioneze corect economia României. După aceea, am înțeles că ne agățăm ca de un fir de ață de acest acord și, în consecință, am considerat că este bine să spunem câteva lucruri, ca toată lumea să știe despre ce este vorba.

Ne uităm în acord și, la capitolul schimbări preconizate, preiau numai două din ideile pe care Guvernul încearcă să ni le aducă în atenție.

Una. Să consolideze în continuare politica fiscală pentru a reduce nevoile de finanțare ale Guvernului și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea fiscală pe termen lung.

A doua. Să mențină o capitalizare adecvată a băncilor și lichidități suficiente pe piața financiară națională.

Din punctul meu de vedere, niciunul dintre aceste două obiective, prin acest acord, Guvernul nu are capacitatea să le atingă.

De asemenea, dacă încercăm să fim foarte pragmatici și, în același timp, buni analiști, chiar dacă Traian Băsescu nu mai crede în analiști economici, vom vedea că acest acord produce efecte inverse decât cele scontate. Creștem fiscalitatea, în loc să reducem fiscalitatea. Sărăcim populația, în loc să lăsăm bani populației ca să crească consumul intern și nivelul de trai.

Spunea FMI-ul de curând - și de aceea am ieșit la tribună - că nu mai are încredere în acest guvern, că acest guvern are incapacitatea de a pune în practică politici economice serioase și reformatoare.

În consecință, propun colegilor mei să fie de acord cu retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, iar Biroul permanent al Camerei să prelungească termenul de dezbatere în comisie la 60 de zile, astfel încât să nu se adopte tacit la Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Aura Vasile, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna președintă,

Citind anexele și criteriile de performanță cantitative, ținta orientativă și criterii de performanță, așa cum Guvernul României, prin domnul ministru Pogea și sub semnătura Băncii Naționale cu domnul Isărescu s-au angajat, îmi creează o serie de întrebări, pe care am să mi le expun în fața dumneavoastră și a colegilor mei.

La pagina 21, la pct.b) "Legislația privind salarizarea în sectorul public" îmi aduc aminte ce a spus primul-ministru și, de asemenea, ministrul finanțelor, care spuneau că nu este adevărat că noua lege de salarizare - grilele de salarizare vor fi legate de salariul minim, citesc aici pe pct.24, lit.b) "Legea nu va lega grila de salarizare din sectorul public de salariul minim."

De asemenea, s-a spus că în anul care urmează nu vor fi reduceri de personal și, teoretic, asumându-se noua lege a salariilor, fiecare va câștiga funcție de cât muncește și citesc la pct. c): "Legea va îngheța salariile din sectorul bugetar pentru anul 2010..." și continui "...în perioada de după 2010 fiind condiționate de reducerea de personal necesară pentru a se atinge ținta stabilită pentru cheltuieli." Dar lucrul care mi se pare poate cel mai curios este cel prezentat la lit.i), pentru că iarăși îmi aduc aminte cum toată lumea a fost convinsă de obligațiile pe care le avem față de FMI, iar în acest punct i) se spune așa, că legislația va stipula că legislația ulterioară de implementare va fi aprobată până la finele lui septembrie 2010 și va fi implementată începând cu 1 ianuarie 2011.

De asemenea, mai am o întrebare pe care mi-o ridic, după ce am citit aceste lucruri, la Anexa "România - Memorandum tehnic de înțelegere" din data de 8 septembrie 2009; la pct.2 se spune că, în accepțiunea programului, ratele de schimb ale leului românesc față de euro se stabilesc la 3,9852 euro și atunci îmi pun întrebarea: dacă aceasta este rata de schimb pentru rambursarea ratelor, de ce pentru anul bugetar 2010 se folosește pentru accize și pentru alte taxe valoarea de 4,29 în condițiile în care se împovărează populația.

De asemenea, pot să citesc, la pct.13, "Reforma pensiilor", care spune că această lege trebuie să fie adoptată până la sfârșitul lunii decembrie 2009.

Profit de faptul că am ieșit să mă adresez dumneavoastră și Camerei Deputaților, spunând că legat de ceea ce se invocă privind pensiile parlamentarilor, solicităm domnului ministru Boc să dea o ordonanță de urgență prin care să facă ceea ce dorește cu pensiile parlamentarilor, dar restul proiectului de lege să fie lăsat în dezbatere publică, în condițiile în care el trebuie să fie dezbătut de CSAT pentru că e vorba de armată, SRI, Jandarmerie, Poliție, trebuie punctul de vedere al CSAT, al Consiliului judecătorilor, pentru că este vorba de magistrați și ceea ce este mai important, sunt cei 5 milioane de pensionari care în acest moment nu vor ști ce pensie vor avea anul viitor, atât timp cât se modifică calcularea punctului de pensie de la salariul mediu brut planificat pentru anul următor la salariul mediu brut realizat, deci la o chestie care este în urmă și la inflație, mai ales că în teza a doua se spune că dacă toți indicatorii sunt negativi, aceste cifre îngheață.

Deci și grupul meu parlamentar va fi de acord cu retrimitere la comisie pentru a ne putea lămuri la aceste lucruri, iar domnul ministru Pogea poate vine în fața grupului meu parlamentar să răspundă acestor întrebări.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Călian, vă rog, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța nr.99 care ratifică Aranjamentul stand-by cu Fondul Monetar Internațional a fost dezbătură pe fond în Comisia pentru buget-finanțe săptămâna trecută, în ziua de miercuri.

La solicitarea Grupului parlamentar al PSD, a fost prezent la dezbaterea acestui raport și ministrul finanțelor, domnul Gheorghe Pogea.

În urma dezbaterilor a rezultat foarte clar că accesarea acestui împrumut de la Fondul Monetar Internațional este extrem de importanță, iar repartizarea lui înspre Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României este una firească și normală din toate punctele de vedere, astfel încât să păstrăm un curs valutar decent, echilibrat, încât să avem o rezervă de lichidități suficientă să acoperim în special zona investițiilor din România.

Fac precizarea că Grupul parlamentar al PSD a fost de acord cu toate aceste măsuri, a participat la negocieri și toți parlamentarii PSD din Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au votat pentru adoptarea acestei Ordonanțe nr.99, Camera Deputaților fiind Cameră primă sesizată.

Nu înțeleg de ce, la ora actuală, conducerea Grupului parlamentar al PSD ignoră voința membrilor PSD din Comisia pentru buget, finanțe și bănci și solicită retrimiterea la comisie a Ordonanței nr.99, atâta timp cât nici parlamentarii PSD din comisie, dar nici parlamentarii PNL din Comisia pentru buget, finanțe și bănci nu au depus niciun amendament la această ordonanță. Deoarece Cameră decizională este Senatul, consider că nu se justifică și ar fi o greșeală să retrimitem un document atât de important, o ordonanță atât de importantă și până la urmă vitală pentru următorii ani, în bunul mers al economiei românești, înapoi la comisie.

Cu siguranță că dacă vor fi obiecțiuni, ele se vor putea lămuri pe baza unor amendamente, chiar rezolva, în cadrul Senatului care este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Toader, intervenție pe procedură? Sau nu?

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Sigur, colegul meu a susținut punctele de vedere tehnice. Noi, Grupul parlamentar al PD-L, nu suntem de acord cu retrimiterea la comisie. Toate argumentele prezentate mai trebuie completate cu riscul major ca acest Acord stand-by să nu fie aprobat prin lege și în anul viitor să nu mai putem să preluăm tranșele de împrumut. Trebuie să țineți cont că actualul Consiliu de administrație al Băncii Naționale, care trebuie să gestioneze marea majoritate a acestor fonduri, a fost aprobat cu mare majoritate de Cameră, iar iscălitura guvernatorului Isărescu este un gaj că acest Acord stand-by trebuie să funcționeze, chiar dacă în partea politică noi avem dezbateri. Deci, noi nu suntem de acord cu retrimiterea la comisie.

Dacă, într-adevăr, sunt puncte de vedere, deși nu am văzut niciun fel de amendament la acest acord, niciun fel de amendament, nu este altceva decât o încercare de a tergiversa și a crea la nivelul finanțelor o problemă pe care o putem avea toți.

Deci noi nu suntem de acord cu retrimiterea la comisie.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Nu trebuia să intervină, doamnă președinte. A vorbit mult prea mult...nu trebuia să intervină.

Doamna Roberta Alma Anastase:

OK. Nu aveți altă intervenție.

Vă supun votului, o să vă rog să pregătiți cartelele, vă supun votului propunerea făcută de domnul Nicolăescu de retrimitere la comisie.

Ați introdus cartelele de vot. E totul în regulă?

Votul este deschis, vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 73 de voturi pentru, 73 împotrivă, 5 abțineri.

Propunerea a fost respinsă. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PD-L.)

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro