Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 430/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Domnul Irinel Cristu? Doamna, scuze!

Doamna Irinel Cristu (secretar de stat, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri):

Mulțumesc, doamna președinte.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/2009 are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, datorită faptului că au fost semnalate probleme cu privire la măsurile naționale de transpunere a Directivei nr.2002/65/CE privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum.

La elaborarea ordonanței de urgență, ANPC a ținut cont de observațiile formulate de Comisia Europeană prin scrisoarea transmisă României la data de 1.X.2008 prin care au fost semnalate o serie de probleme cu privire la măsurile naționale de transpunere a Directivei nr.2002/65/CE.

Observațiile comisiei au vizat o mai bună formulare a termenilor și expresiilor utilizate sau, după caz, completarea acestora, pentru ca actul normativ românesc să redea în totalitate spiritul directivei europene.

Din acest punct de vedere, ordonanța de urgență are ca finalitate rezolvarea problemelor de transpunere totală în dreptul românesc a dispozițiilor comunitare.

Precizăm că România a transmis Comisiei Europene termenul de adoptare și notificare a măsurilor de transpunere a Directivei 200/265/CE privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnule Ialomițianu, vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, doamna secretar de stat Irinel Cristu, și din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul director Mihai Meiu și doamna Dumitra Groza, șef serviciu.

La lucrările comisiei au participat 33 de deputați din totalul de 33 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 16 septembrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt.

Nefiind nici amendamente urmează să meargă la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro