Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2009

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 431/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibil.

Doamna secretar de stat Irina Alexe, vă rog.

Doamna Irina Alexe (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 a fost aprobată scoaterea din rezervele de stat a cantității de 13.554 de tone de petrol pentru turboreactoare, aflată în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

Această cantitate de combustibil a fost acordată fără plată Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul General de Aviației, și Ministerului Apărării Naționale, pentru Statul Major al Forțelor Aeriene.

De asemenea, având în vedere că printr-o hotărâre a Guvernului, nr.649/2009, au fost scoase din rezervele de stat unele cantități de benzină și motorină care au fost acordate Ministerului Administrației și Internelor, prin Ordonanța nr.67/2009 au fost instituite unele derogări în ceea ce privește termenul până la care se face achitarea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor suportate de beneficiar. Acest termen a fost stabilit până cel mai târziu la data de 30 iunie 2009.

Întrucât prin adoptarea Ordonanței nr.67/2009 s-a realizat menținerea în stare de operabilitate a tehnicii din dotarea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Administrației și Internelor, vă rugăm să susțineți adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru apărare. Domnul deputat Canacheu.

Domnul Costică Canacheu:

Bună ziua, stimați colegi!

Mulțumim.

Avem sesizarea Comisiei pentru raport, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 pentru scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor.

Avem aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, de asemenea, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil.

Obiectul vi l-am enunțat încă din titlu, obiectul acestei ordonanțe.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor, în ședința din 6 octombrie 2009, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 21:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro