Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.134/29-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 19-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2009

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 382/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA. Suntem și aici în procedură de urgență, fiind îndeplinite prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților. Intrăm în dezbatere.

Invit inițiatorul, domnul secretar de stat Valentin Iliescu.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr.187/2008, în sensul că din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice, Acțiuni generale, la poziția globală Fondul Național de Preaderare, se asigură și sumele necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv t.v.a.-ul aferent acestora.

Cu permisiunea dumneavoastră, aș îndrăzni să fac câteva scurte referiri pentru a vă reaminti importanța acestui program. Trebuie să recunoaștem că la momentul aprobării acestei ordonanțe în Guvern, cadrul legislativ nu era suficient de bine adecvat și era necesară susținerea alocării de fonduri pentru continuarea acestor măsuri ex-ISPA.

Din acest punct de vedere, cred că măsura este foarte importantă, nerealizarea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanțare ar fi dus la neîndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul mediului și al transportului, cu impact negativ asupra standardelor de viață ale populației.

Dorim să precizăm că prin Capitolele 9 și 22 din Tratatul de aderare privind politica în domeniul transporturilor, respectiv protecției mediului, România s-a angajat să deschidă întreaga rețea pentru traficul greu, precum și să asigure calitatea apei potabile, tratarea apelor uzate și gestiunea deșeurilor solide la standarde europene.

Programul ISPA finanțează cu aproximativ 2,7 miliarde de euro proiecte de infrastructură în sectoarele de transport și mediu, iar nefinalizarea proiectelor ar conduce la imposibilitatea îndeplinirii acestor angajamente.

Vreau să apreciez modul profesionist în care comisia de specialitate a îmbunătățit textul ordonanței și să spun că Ministerul Finanțelor Publice și Guvernul sunt de acord cu forma adoptată în raport.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte Ialomițianu. După ce v-a lăudat, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Numai în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice puteam să facem un raport atât de bun.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 1 septembrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 30 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, domnul Bogdan Drăgoi, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Comisia propune spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților, a proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexă.

Propun 5 minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Eu vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Propun votului dumneavoastră timpii alocați pentru dezbatere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, timpii propuși au fost aprobați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Înseamnă că, într-adevăr, raportul este foarte bine redactat.

O să trecem la dezbaterea pe articole a raportului comisiei sesizate în fond.

La nr.crt.1, titlul legii. Nu avem amendamente.

La poz.2, articol unic. Sunt observații? Nu avem observații.

La poz.3 nu avem amendamente.

Poz.4. Nu avem amendamente.

Poz.5. Dacă sunt observații aici? Nu avem.

La poz. 6 nu avem amendamente.

Poz. 7, art.II, de asemenea, constat că nu sunt intervenții.

Am epuizat dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Acesta rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 23:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro