Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.134/29-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 19-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 463/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 10 pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea României la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997 și a Acordului Suplimentar referitor la Aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984, revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009.

Dacă din partea inițiatorului...? Ne aflăm în procedură de urgență.

Domnul secretar de stat Viorel Oancea este rugat să expună punctul de vedere al inițiatorului.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Viorel Oancea (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ratificarea Acordului suplimentar referitor la Aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înțelegere este un lucru foarte important, deoarece semnarea acestui memorandum ar aduce următoarele avantaje majore României. Îmbunătățirea controlului aerian, spațiului aerian al României; în acest context, trebuie precizat că aeronavele forței au fost deja utilizate în România pe durata desfășurării summit-ului NATO din 2008 la București. De asemenea, perfecționarea pregătirii personalului forțelor aeriene ale României, posibila implicare a industriei românești în activități de reparații și întreținere a aeronavelor și a altor echipamente de înzestrare a forței NAEW.

De asemenea, îmbunătățirea statutului și prestigiului României prin participarea la finanțarea forței NAEW care în acest moment este considerat cel mai de succes program din cadrul Alianței, atât din punct de vedere militar, cât și economic.

Vreau să vă spun că suntem singura țară care încă nu am ratificat acest acord și ar fi bine să urgentăm această procedură, ca să intrăm și noi în normalitate. Pentru acest lucru, rugămintea mea este ca să aprobați și să votați proiectul de lege privind ratificarea acestui memorandum.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizată în fond, Comisia pentru apărare.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Bădulescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul multilateral de înțelegere privind programul comun NATO E-3A.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond în procedură de urgență.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Gabriela Alexe, consilier juridic, căpitan Florentin Ilie, din partea Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică, și comandor Adrian Codi, din partea Statului Major al Forțelor Aeriene.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și al art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 24 de membri.

În urma dezbaterilor, în ședința din 14 octombrie 2009, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, stimate coleg.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul. Nu avem doritori.

Doamnelor și domnilor colegi,

În conformitate cu prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților trece la dezbaterea pe articole a unui proiect sau a unei propuneri legislative numai în situația în care raportul cuprinde amendamente admise sau respinse.

Vă rog să observați că acest raport nu cuprinde nici amendamente admise, nici amendamente respinse.

În consecință, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 16:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro