Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/05-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 26-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 450/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

La punctul 4, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Este în procedură de urgență. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Domnul Valentin Mocanu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Vă mulțumesc foarte mult.

Bună seara!

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Privind acest proiect de lege, ceea ce pot să vă spun este că are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

De fapt, obiectul principal al proiectului de lege este majorarea venitului minim garantat cu 15%, dar în același timp și asigurarea fondurilor necesare pentru plata ajutorului social din bugetele locale, integral din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. De asemenea, este vorba și de anumite modificări privind denumiri din cadrul actului normativ.

Față de cele prezentate, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale propune plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul în continuare domnului Victor Paul Dobre din partea comisiei.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, doamna președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulament, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului, prin care se urmărește majorarea cu 15% a venitului minim garantat și asigurarea fondurilor necesare pentru plata ajutorului social din bugetele locale, integral din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege, în forma prezentată, din următoarele considerente: nivelul prestației este prea scăzut pentru a oferi protecție adecvată celor cu venituri reduse, cuantumul venitului minim garantat reprezentând în prezent doar 18% din salariul minim pentru anul 2009, comparativ cu 29% în 2004; modul de susținere financiară a condus la o subfinanțare, deoarece sumele de la bugetul de stat acordate au fost consumate, iar bugetele locale au participat cu surse proprii, în proporție redusă sau chiar deloc, ducând la neplata acestor drepturi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați.

Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în 23 septembrie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă există intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Domnule Eugen Nicolăescu, vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Încep prin a spune că este bine să se indexeze aceste venituri pentru o serie de oameni care, din păcate, folosesc aceste venituri ca unică sursă de existență. Sigur, este insuficient, sigur este prea puțin pentru costul vieții în România. Poate că Guvernul ar fi trebuit să fie mai atent cu această categorie de cetățeni.

dar pe mine mă interesează modul în care se asigură fondurile pentru această indexare și m-am uitat în expunerea de motive și se propune ca suma de 250 de milioane, care este necesară pentru a acoperi această creștere de venituri, să se acopere din sponsorizările acordate de producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale. E ceva ciudat să dai oamenilor bani din sponsorizări. Asta înseamnă, după opinia mea, că statul nu-și face datoria, se derobează de această importantă activitate pe care trebuie s-o realizeze, și doi, lucru la fel de important, l-aș numi eu, ce garanție avem că se vor face aceste sponsorizări? Ce garanție avem că acele societăți pot să facă asemenea sponsorizări? Sau, în această situație, totul rămâne pe hârtie, rămâne o promisiune, o vorbă goală și oamenii tot cu buzunarele goale rămân.

De aceea, eu vreau să întreb Guvernul, Guvernul demis, ce-i drept, să ne spună la zi câți bani s-au acumulat din aceste sponsorizări, față de prevederi și ce se estimează până la sfârșitul anului, având în vedere că toată economia românească este pe tobogan, din nefericire pentru noi pentru toți.

Vă mulțumesc.

(Din acest moment conducerea ședinței este preluată de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Nici nu v-am observat, m-am și speriat...

Domnul Ioan Oltean:

Uite așa, dați-mi voie să vă salut pe toți și să vă urez o zi frumoasă.

Dacă mai sunt...

Da. Domnul deputat Botiș, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În Comisia pentru muncă și protecție socială, Grupul deputaților Partidului Democrat Liberal a susținut adoptarea acestei legi și mă uimește intervenția domnului deputat, pentru că, în condiții de criză, până la urmă, este o problemă de echilibru social. În ce măsură cerem societății să se implice în acest echilibru social, pe care trebuie să-l oferim celor care sunt în nevoie. Vorbim de solidaritate, dar rămânem doar să vorbim de solidaritate.

Și eu cred că această ordonanță exact acest lucru îl subliniază și poate ne învață încă o lecție a vieții, o lecție pe care, de acum încolo, cu siguranță o vom învăța fiecare, aceea a solidarității.

Și am să remarc trei puncte importante în această ordonanță.

În primul rând, intervenția Guvernul în sprijinul bugetelor locale, o intervenție absolut necesară. Sunt foarte multe primării care au nevoie de bani, foarte multe primării care nu reușesc să acopere plata acestor venituri sociale minime. Și Guvernul Boc a făcut acest pas și l-a făcut din iulie, doamnelor și domnilor, din iulie plățile acestea se fac datorită intervenției Guvernului Boc pe bugetele locale.

Al doilea punct important, și nu știu dacă ați reușit să parcurgeți integral textul, art.7 lit.a): "Asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap grav accentuat sau mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului. Al doilea punct important pe care aș vrea să-l remarc în această ordonanță.

Și al treilea: "asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat dovedit prin certificat eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap."

Acolo se duc banii, banii societăților care livrează gaz, banii societăților care înregistrează profituri fabuloase acolo se duc. Dacă merită sau nu, judecați dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt reprezentanți ai grupurilor parlamentare care doresc să intervină? Nu mai avem.

Domnul deputat Eugen Nicolăescu? Pe procedură, probabil.

Vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Probabil că nu erați încă la tribună ca să conduceți lucrările Camerei, când în intervenția mea anterioară am solicitat reprezentantului Guvernului demis să ne spună care sunt banii acumulați din sponsorizări în acest an, ce se estimează până la sfârșitul anului, comparativ cu previziunile, ca să știm dacă oamenii aceștia vor primi sau nu banii. Altfel vorbim degeaba, îmi pare rău.

Domnul Ioan Oltean:

Am reținut, domnule deputat.

Întrebările dumneavoastră vor fi reținute pentru ședința de întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului. (Vociferări.)

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai sunt și alte intervenții?

Dacă nu, domnilor colegi, vă rog să observați...

Da, domnule coleg, vă rog.

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte de ședință, vă rog respectuos să dați curs solicitării colegului Nicolăescu, întrucât este util pentru noi să știm cum ne poziționăm și cum vom vota acest proiect.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar de stat Mocanu, haideți să dăm satisfacție colegului nostru, vă rog foarte mult, și să îi dăm informațiile necesare.

Domnul Valentin Mocanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnule deputat, cu tot respectul, trebuie să recunosc că nu am astă seară datele exacte cu privire la sumele care au fost acumulate în acest fond și, dacă îmi permiteți, să mă informez și să vă transmit răspunsul scris cu proxima ocazie.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să observați că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, în care se precizează că se trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai în situația în care raportul comisiei sesizate în fond cuprinde amendamente admise și respinse.

Proiectul rămâne pentru votul final, din ședința de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 20:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro