Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/05-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 26-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2009

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 169/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 7. Următorul punct pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Suntem în procedură de urgență și fiind îndeplinite prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, în consecință, urmează dezbaterea proiectului.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să intervină. Doamna secretar de stat. Dacă aveți ceva de zis ziceți, dacă nu aveți, nu ziceți.

Mențineți punctul de vedere exprimat cu ocazia raportului principal.

Mulțumesc, doamna ministru, pentru cuvintele spuse.

Rog pe vicepreședintele comisiei de buget, finanțe, să prezinte raportul suplimentar.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

În ședința din data de 12 octombrie 2009, Camera Deputaților, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în vederea unei noi examinări și depunerii unui raport suplimentar.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului, a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Mihai Gogancea, vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrație Fiscală.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați din totalul de 32 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 2 martie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege, în ședința din data de 20 octombrie 2009, comisia propune plenului Camerei Deputaților menținerea propunerii de adoptare a acestuia, conform raportului înaintat plenului Camerei Deputaților cu nr.22 din data de 30 septembrie 2009.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Dacă nu, stimați colegi, vă rog să observați că, prin raportul suplimentar, comisia sesizată în fond propune menținerea punctului de vedere exprimat prin raportul inițial. De aceea, o să-l rog pe domnul vicepreședinte să propună și timpii de dezbatere pentru raportul inițial al comisiei și pe urmă vom trece la dezbaterea acestuia.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun aprobării dumneavoastră timpii aceștia, de cinci minute.

Cine este pentru? Vă rog. Mulțumesc.

E cineva împotrivă?

Abțineri?

Doamna Aura Vasile, vă abțineți sau sunteți împotrivă?

Am înțeles, sunteți pentru. Vă mulțumesc.

În unanimitate, timpii propuși au fost aprobați.

Vă rog să fiți de acord și să trecem pe urmă la dezbaterea raportului comisiei.

Dacă la nr.crt.1, unde avem titlul legii, dacă sunt observații?

Nr.crt.2, nr.crt.3, nr.crt.4, nr.crt.5 nu avem amendamente.

La nr.crt.6, dacă sunt observații? Nu avem observații.

La nr.crt.7 nu avem amendamente; la poziția 8 de asemenea; la poziția 9, 10, 11, 12, din raport, nu sunt amendamente; nr.crt.13, de asemenea, nu avem amendamente; pozițiile 14, 15, 16, 17 nu cuprind amendamente.

Poziția 18, dacă aici sunt observații? Avem un amendament admis. Nu sunt observații.

Poziția 19, nu avem amendamente; poziția 20, de asemenea; poziția 21, de asemenea; pozițiile 22 și 23, nu avem amendamente admise.

Poziția 24, art.II, dacă sunt observații?

Poziția 25, art.III, dacă avem observații?

Nu mai sunt alte observații.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole.

Urmează, stimați colegi, votul final în ședința de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 14:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro