Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/05-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 26-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 487/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 9, Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul?

Doamna secretar de stat Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Efectele implementării rezoluției sunt următoarele: creșterea ponderii numărului total de voturi de bază în totalul drepturilor de vot, de la 2,86%, cât este în prezent, până la 5,55%. Această operațiune crește puterea de vot relativă a membrilor cu un număr mic de acțiuni, majoritatea dintre aceștia făcând parte din grupul statelor cu economii în tranziție și în curs de dezvoltare.

Pentru România, efectele aplicării actualului pachet de reformă sunt următoarele: creșterea numărului de voturi de bază la 502 de la 250, conform actualului sistem de distribuire a voturilor de bază; creșterea numărului total de voturi la 4.513 față de 4.261, cât deținem în prezent; creșterea puterii totale de vot, de la 0,2697% la 0,2630%, cât este în prezent.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumim.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, doamna ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobat de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați, din totalul de 32 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Senatului.

În ședința din data de 20 octombrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Îi rog pe colegii mei să nu stea cu spatele la vorbitori și să-și ocupe locurile în sala de ședință.

Domnilor colegi, dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, avem îndeplinite, și în această situație, prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 8 december 2019, 17:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro