Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.142/06-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-10-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2009

14. Supunerea la votul final:  

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
 

Domnilor colegi,

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, votul final la un număr de 19 acte normative.

 
Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptat);

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Cu un total de 197 de voturi pentru, nicio abținere și niciun vot nul, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (retrimis comisiei);

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Lege cu caracter organic.

Domnul Eugen Nicolăescu, pe procedură.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Ieri, la acest proiect de lege, în cursul dezbaterilor, am solicitat Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale să ne prezinte situația fondurilor care s-au acumulat din sponsorizări pentru a putea fi plătit venitul minim garantat. Dacă nu avem o asemenea situație, aprobăm o lege astăzi ca să ne aflăm în treabă, pentru că s-ar putea ca acei bani să nu fi ajuns în buget și, ca atare, nu putem să alocăm aceste sume. Reprezentantul ministerului a spus că da, o să ne trimită o asemenea informare. Nu a trimis-o.

În consecință, cred că cea mai înțeleaptă măsură în acest moment, ca să nu-i mințim pe oameni, este să retrimitem la comisie acest proiect de lege, să așteptăm punctul de vedere al Guvernului prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și după aceea să ne putem exprima în condiție de cauză.

În consecință, vă propun retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Botiș, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

 
 

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunerea ar fi onorabilă, dacă prin retrimitere s-ar rezolva acele sume de la societățile de gaz.

Nu cred că o retrimitere la comisie ar aduce mai mulți sau mai puțini bani în fondurile bugetului de stat. În consecință, consider că este oportună prezentarea proiectului spre a fi votat și sper eu, așa cum am precizat și în ședința de ieri, în plen, că veți fi de acord ca banii, pe care tot dumneavoastră îi plătiți prin factura de gaz, o parte din acești bani, să ajungă la persoanele cu handicap și mai ales la familiile care cresc copii cu handicap.

Vă rog să fiți foarte atenți, pentru că în lege veți găsi punctual aceste lucruri. Se alocă bani pentru familiile care cresc copii până în 7 ani și până în 18 ani pentru familiile care cresc copii care au handicap grav accentuat sau mediu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunt alte observații?

Domnilor colegi,

Îngăduiți-mi să salut prezența în mijlocul nostru a domnului Norbert Kartmann, președintele Parlamentului landului german Hessa și delegația Subcomisiei pentru izgoniți, strămutați și emigranți din landul Hessa. (Aplauze. Domnii deputați din sala de ședință aplaudă și se ridică în picioare.)

Mulțumim distinșilor noștri oaspeți, le dorim să se simtă bine în mijlocul nostru și în România.

Acum o să supun votului dumneavoastră propunerea domnului Eugen Nicolăescu de restituire a proiectului de lege comisiei de specialitate, pentru o analiză suplimentară. O retrimitere la comisia de specialitate.

Vă rog să votați.

 
 

Cu 123 de voturi pentru, 3 abțineri și 81 împotrivă, proiectul de lege se retrimite comisiei sesizate în fond.

Termen 2 săptămâni pentru prezentarea raportului suplimentar.

 
Proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);

3. Proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale.

Lege organică.

Comisia propune respingerea proiectului de lege.

Vă rog să votați. Cu 126 de voturi pentru, 78 împotrivă și 6 abțineri, legea, este lege organică, legea a căzut.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (adoptat);

4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991.

Lege organică.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă rog să votați. 209 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (adoptat);

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Lege ordinară.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă rog să votați. 211 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere. Proiectul de lege a fost adoptat.

Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația (adoptat);

6. Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația.

Lege ordinară.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Votul dumneavoastră, doamnelor și domnilor.

211 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (adoptat);

7. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Lege ordinară. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Votul dumneavoastră.

218 voturi pentru, un vot împotrivă. Proiectul de lege a fost adoptat.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală; (Adoptată.)

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

Lege organică.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Votul, stimați colegi.

Cu 216 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri, propunerea a fost adoptată.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (adoptat);

9. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Lege ordinară.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă rog să votați.

155 de voturi pentru, 46 împotrivă și 19 abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor (adoptată);

10. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 a bibliotecilor.

Lege ordinară.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Votul, stimați colegi.

Cu 213 voturi pentru, un vot împotrivă, propunerea legislativă a fost adoptată.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);

11. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Lege ordinară.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Doamnelor și domnilor, aveți grijă cum țineți degetele.

Vă rog, votul dumneavoastră.

Cu 105 voturi pentru, 101 voturi împotrivă și 10 abțineri, propunerea comisiei a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă);

12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Lege organică.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați.

Cu 210 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri, propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative a fost adoptată.

Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei (respinsă);

13. Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei.

Lege cu caracter ordinar.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia sesizată în fond propune respingerea propunerii legislative.

Votul dumneavoastră, domnilor.

 

189 de voturi pentru, 22 împotrivă și 8 abțineri, propunerea comisiei a fost adoptată.

Da. Stimate coleg, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Firczak:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Vin în fața dumneavoastră în dubla mea calitate, aceea de istoric și de deputat. Din păcate, din nou, patrimoniul cultural național de astă dată prin cetățile dacice din munții Orăștiei nu este în atenția noastră. Încă un proiect de lege este respins și aceste monumente nu sunt protejate.

În această situație, în județul Hunedoara, mai este și Ulpia Traiana Sarmisegetuza și Complexul roman de la Micia. Eu nu pot decât să le mulțumesc colegilor din grupul minorităților naționale care m-au sprijinit în demersul meu și să demonstrăm întreg grupul încă o dată că problemele generale ale societății românești sunt și problemele noastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Continuăm votul nostru final.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Capitolului II Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (respinsă);

14. Următoarea propunere legislativă este cea pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

Lege ordinară.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia sesizată în fond propune respingerea propunerii legislative.

Votul dumneavoastră, domnilor.

Cu 193 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 9 abțineri, propunerea comisiei de respingere a fost adoptată.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (respinsă);

15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Lege cu caracter organic.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Domnilor și doamnelor, votul dumneavoastră.

Cu 210 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri, propunerea de respingere a fost adoptată.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);

Pe procedură? Vă rog. Domnul deputat Oajdea.

 

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Stimați colegi,

Am o rugăminte: la pct.18, să retrimitem la comisie acest proiect de lege, pentru că...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, până la pct.18 mai este. O să vă rog să reveniți când ajungem la pct.18. Deocamdată, suntem la pct.16.

La 16 sau la 18, să înțeleg?!

Și la Iași, după 15 urmează 16.

Poziția 16? Atunci, vă rog. Ați spus poziția 18. Să vedem.

 
 

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Vroiam să vă rog să retrimitem la comisie acest proiect de lege pentru că respingerea lui nu face decât să păstreze actuala incompatibilitate morală dintre directorii de deconcentrate și consilierii locali sau județeni, mai exact inspectorul general votează acordarea bugetului către școli în primărie, lucru care nu facem decât să...cu alte cuvinte, să-i mituim prin banii publici acordați și cred că trebuie revizuit în comisie și retrimis la comisie. Facem o greșeală dacă îl votăm și îl respingem.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor colegi,

Dați-mi voie să vă spun despre ce propunere legislativă este vorba: Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Este o lege cu caracter organic.

Distinsul nostru coleg propune retrimiterea acesteia la comisia de specialitate.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă rog să votați.

Ce asociere, doamna deputat Aura Vasile, vă rog să nu influențați Grupul liberal!

 
 

Cu 113 voturi împotrivă, 6 abțineri și 83 voturi pentru, propunerea distinsului nostru coleg a fost respinsă.

Doamna colegă, nu vă pot refuza această dorință. Microfonul vă aparține.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Constituția stabilește foarte clar care dintre cetățenii României nu au voie să fie membri de partid sau să facă politică. Deja sunt alte legi elaborate de fostul Guvern Boc care în acest moment sunt la Curtea Constituțională pentru că încalcă Constituția. Deci, am votat pentru a respecta articolele și tezele din Constituția României.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. O explicație interesantă.

Domnule deputat Oajdea, vă rog.

 
 

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Vreau să explic și eu votul dacă se poate. De ce cred că acest proiect de lege trebuie adoptat. Ce se întâmplă astăzi în consiliile locale și consiliile județene? Avem consilieri locali și județeni care sunt directori de spitale, avem consilieri locali care sunt inspectori generali, ei acolo ce fac? Votează bugetul în instituțiile lor. Știm că o parte din spitale sunt finanțate de consiliile locale, de consiliile județene, la fel și școlile. Nu poți și nu e moral să fii și membru în Executiv și în Legislativ în același timp. Deci, ei votează bugetul care urmează să-l primească.

Conform Legii nr.215, când ești consilier local sau consilier județean, trebuie să acționezi în interesul cetățenilor. și nu în interesul instituției pe care o conduci de pe cealaltă poziție. Nici timpul nu-ți permite fizic să acorzi și audiențe, în calitate de consilier local, sau județean, și nici în calitate de conducător al unei unități deconcentrate.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule coleg.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă, deci retrimiterea a fost respinsă.

Votul dumneavoastră pentru propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative.

Repet: este o lege organică și Camera Deputaților este Cameră decizională.

Votul dumneavoastră.

 
 

Cu 128 de voturi pentru, 80 voturi împotrivă și 7 abțineri, proiectul de lege rămâne într-o altă ședință pentru dezbaterea pe articole.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);

17. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

Lege cu caracter organic.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Votul dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi.

Cu 106 voturi pentru, 97 împotrivă și 5 abțineri, propunerea comisiei nu a trecut. Aceeași soartă ca și propunerea precedentă.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Este lege organică.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia sesizată în fond ne propune respingerea propunerii legislative.

Votul dumneavoastră, domnilor și doamnelor.

206 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri. Propunerea comisiei de respingere a propunerii a fost adoptată.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (respinsă).

Și ultimul act normativ supus atenției dumneavoastră de la poziția 19: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lege cu caracter organic.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia sesizată în fond propune respingerea propunerii legislative.

Votul, stimați colegi.

 

Cu 204 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, propunerea de respingere a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnule Călian, motivarea votului sau procedură?

Domnul deputat Petru Călian, procedură.

Vă rog să mai aveți puțintică răbdare.

 
 

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Vă rog să sesizați faptul că la pct.3 de la votul final, proiectul de lege nu a întrunit numărul de voturi astfel încât să fie respins, așa cum ați specificat dumneavoastră.

În consecință...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Rămâne pe ordinea de zi.

 
 

Domnul Petru Călian:

Corect. Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Bun. Precizarea era clară pentru procesul-verbal.

Doamnelor și domnilor colegi,

Constatăm că am epuizat ordinea de zi.

Mâine, poimâine, audierea noului Cabinet. Să vă dea Dumnezeu înțelepciunea necesară să votați pentru Cabinetul nou constituit. Vă mulțumesc.

Toate cele bune!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13,55.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 4:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro