Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.145/12-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 472/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul nostru, al Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbaterea proiectului și invit inițiatorul. Aveți cuvântul.

Domnul Dănuț Apetrei (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna Daniela Popa:

Și vă rog să vă și prezentați, pentru că eu aici, la pupitru nu am nici o listă dată de secretariatul de ședință.

Domnul Dănuț Apetrei:

Mă numesc Dănuț Apetrei, sunt secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Prezentul proiect de lege, care aprobă Ordonanța nr. 79 creează cadrul juridic necesar asigurării acelor garanții solicitate de către beneficiarii publici, în special, pentru proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Deci, cu alte cuvinte, creează un cadru mai lejer de absorbție a fondurilor comunitare.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc. Acum din partea comisiei raportoare.

Vă rog.

Domnul Kelemen Atilla Béla-Ladislau:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege deja menționat.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de stimulare a absorbției fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și fonduri alocate de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.

Totodată se facilitează accesarea unui avans prin acordarea unei scrisori de garanție reprezentând 110 procente din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanțare, în vederea demarării unor proiecte de investiții pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural.

Proiectul de lege sus menționat face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 26 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în forma prezentată de Senat, în ședința din 20 octombrie 2009.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Și aș dori să propun și timpii. În total trei minute propun, pentru că nu există modificări propuse la această lege.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Tinel Gheorghe de la Grupul PD-L. Vă rog.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Stimați colegi,

Aș vrea să vă spun că motivul pentru care a fost emisă această ordonanță de urgență, la timpul ei, era faptul că aveam 1.300 de proiecte cu peste 3,3 miliarde de euro care nu puteau fi accesate.

Beneficiarii publici și, în speță, primăriile, datorită faptului că nu puteau să depună acea garanție pentru accesarea acelui avans de 20%, nu aveau cum să acceseze banii. Și în acest sens, ordonanța de urgență a fost foarte bine-venită.

Eu am avut niște discuții, cei din Comisia de agricultură își aduc aminte că am avut în Comisia de agricultură niște discuții cu reprezentanții ministerului la acea vreme și am întrebat dacă estimează o anumită sumă pentru 2010, dat fiind faptul că pentru 2009 știm despre ce este vorba, dar pentru 2010, dacă estimează o anumită sumă, vizavi de garanția care va fi acoperită pentru acel avans de 20% și ministerul ne-a spus atunci că nu știe, dar că o să aibă discuții la minister cu factorii responsabili și o să spună.

Întrebarea rămâne aceeași, dar aceasta nu înseamnă că proiectul de act normativ, așa cum este propus, nu este foarte bun. Și, în esență, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal îl susține.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Nici nu vă supun la vot timpii pe care ni i-a propus comisia, pentru că în conformitate cu art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaților, dacă nu există amendamente nici admise, nici respinse, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 9:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro