George Ionescu
George Ionescu
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/13-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 03-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.45 George Ionescu - "Despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului";

 

Domnul George Ionescu:

"Despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului"

La 4 noiembrie 1950 se semna la Roma Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. România a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului la data de 20 iunie 1994.

Intrată în vigoare pe 3 septembrie 1953, Convenția este un catalog al drepturilor fundamentale elaborat de Consiliul Europei și este preocupată în special cu importanța politică și civilă a Drepturilor Omului pentru statele membre. Obiectivul convenției a fost de a proteja majoritatea drepturilor enunțate în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, adoptată de Organizația Națiunilor Unite.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului a înființat Comisia Europeană a Drepturilor Omului și Tribunalul European al Drepturilor Omului, amândouă având sediul în Strasbourg.

Tribunalul European al Drepturilor Omului a fost înființat cu scopul de a verifica dacă autoritățile și tribunalele naționale europene respectă Drepturile Omului, tribunalul fiind compus dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Judecătorii acționează la Curte cu titlu individual, și nu reprezint nici un stat. Pentru tratarea plângerilor, Curtea este asistată de o grefă compusă în special din juriști care provin din toate statele membre. Aceștia sunt complet independenți de țara lor de origine, nu reprezintă nici reclamanții și nici statele.

Competența Curții acoperă toate problemele privind interpretarea și aplicarea Convenției și a Protocoalelor sale, asigurând respectarea de către statele membre ale Consiliului Europei a angajamentelor lor decurgând din documentele internaționale menționate, Curtea aplicând prevederile Convenției europene a drepturilor omului. Verificarea respectării de către state a drepturilor și garanțiilor prevăzute de Convenție, reprezintă misiunea Curții. În acest sens, aceasta trebuie sesizată printr-o plângere depusă de persoane sau, uneori, de state. În cazul în care Curtea constată o încălcare a unuia sau a mai multor drepturi de către un stat membru, aceasta emite o hotărâre. Hotărârea este obligatorie, țara în cauză fiind obligată să o execute.

Curtea europeană a drepturilor omului este direct accesibilă persoanelor, iar jurisdicția sa este obligatorie pentru toate statele contractante. Ea funcționează permanent, ocupându-se de toate etapele preliminare și elaborează decizii.

Conform Regulamentului său, Curtea este împărțită în patru secțiuni, a căror componență, stabilită pentru trei ani, trebuie să fie echilibrată atât din punct de vedere geografic, cât și al reprezentării sexelor, ținându-se cont, în același timp, de diferitele sisteme de drept ale statelor contractante.

Peste 600 de angajați lucrează în birourile de la Strasbourg pentru a face dreptate locuitorilor Europei. Fiecare cetățean european are dreptul de a se adresa Curții pentru Drepturile Omului, dacă sistemul juridic național nu a ajuns la un rezultat satisfăcător, tribunalul de la Strasbourg fiind adeseori privit ca o ultimă instanță.

Dreptul de a apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO, este garantat prin art. 20 din Constituția României, potrivit căruia dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. În cazul existenței unor neconcordanțe între acestea și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care legile interne conțin dispoziții mai favorabile.

Orice stat contractant sau persoană care pretinde a fi victima unei încălcări a Convenției poate depune direct la Curtea de la Strasbourg o cerere prin care invocă o încălcare de către un stat contractant a unuia dintre drepturile garantate prin Convenție.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro