Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/13-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 03-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit (rămas pentru votul final).

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează punctul 20, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea comisiei raportoare, respectiv Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Domnul președinte Valeriu Tabără, vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit. Proiectul de lege reglementează unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit, având în vedere că obligațiile ce revin României, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană și a documentelor programatice ale PNDR și POP, presupun luarea tuturor măsurilor pentru realizarea unor construcții instituționale adecvate pentru derularea fondurilor europene mai sus enunțate.

Demersul normativ intră sub incidența reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene subsumate politicii regionale și coordonării instrumentelor structurale.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 26 de deputați membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în forma prezentată de Senat, în ședința din 21.X.2009.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat Tinel Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Ordonanța Guvernului nr.15/2009 reglementează modul de colaborare întra ANPA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, ca autoritate de management și APDRP-ul, Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, ca autoritate de plată.

În fond, ce se întâmplă, o reorganizare instituțională, în sensul că Direcția generală, autoritatea de management pentru POP, Programul Operațional pentru Pescuit, trece din cadrul ANPA trece în cadrul ministerului. Este obligatorie pentru derularea corespunzătoare normelor Comunității Europene a celor două fonduri, FEDR-ul și FEP-ul.

Grupul nostru parlamentar propune aprobarea proiectului de ordonanță, în forma propusă.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt la dezbateri generale? Nu.

Nu avem amendamente nici admise, nici respinse.

Urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 2:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro