Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/13-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 03-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 478/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Începem cu punctul 10, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulament, acest proiectul de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Inițiatorul. Vă rog.

Domnul secretar de stat Bogdan Drăgoi.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Bogdan Alexandru Drăgoi (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului și reglementarea categoriilor de operațiuni derulate prin Trezoreria Statului.

În acest act normativ se propune introducerea unor prevederi prin care se creează posibilitatea legală ca beneficiarii de fonduri externe neramursabile postaderare, alții decât operatorii economici, să deschidă conturi în Trezoreria Statului pentru gestionarea sumelor provenite atât din credite externe rambursabile cât și sumele aferente finanțării naționale.

Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, este de acord cu amendamentele propuse de Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Totodată, propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei raportoare.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 5 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați din totalul de 32 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Comisia propune spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexă.

Propun trei minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc și eu.

Vă supun votului timpul propus de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Timpul a fost aprobat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul. Vă rog.

Dacă nu, trecem direct la dezbaterea pe articole.

Pct.1 din raport. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 din raport referitor la articolul unic. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3, 4, 5 și 6 din raport, cu text nemodificat. Adoptate.

Pct.7 și 8. Text nemodificat. Adoptate.

Pct.9, 10 și 11 din raport, text nemodificat. Adoptate.

Pct.12 din raport. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Pct.13, 14, 15 și 16, text nemodificat. Adoptate.

Pct.17, 18, 19 și 20 din raport, text nemodificat. Adoptate.

Pct.21, text nemodificat. Adoptat.

Pct.22 din raport. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptat.

Pct.23 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Pct.24, 25 și 26, au texte nemodificate. Adoptate.

În acest caz, proiectul de lege rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 12:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro