Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/13-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 03-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 479/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 12. Urmează Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plata obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul nostru, al Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Inițiatorul? Din partea inițiatorului este cineva? Nu.

Comisia, vă rog, prezentați raportul. Deci, comisia sesizată în fond, respectiv Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Raport asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere raportul Consiliului Legislativ.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare.

Ordonanța a reglementat amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, obligații fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Măsura a fost luată cu scopul sprijinirii mediului de afaceri și atenuarea efectelor crizei. Amânarea la plată se acordă la cererea contribuabilului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna Grațiela Iordache, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, și domnul Mihai Gogancea, vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

La lucrările comisiei au participat 31 de deputați din totalul de 33 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost aprobat cu majoritatea de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din data de 5 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În ședința din data de 27 octombrie, 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și aprobarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele din anexă.

Vă propun 3 minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Supun la vot propunerea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Timpul a fost adoptat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri generale dorește cineva să intervină?

Domnul deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Petru Călian:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Ne aflăm în fața unei ordonanțe emise de Guvernul Emil Boc, ordonanță care are menirea, într-adevăr, să vină în întâmpinarea crizei financiare și economice cu care se confruntă România și întreaga lume.

Față de varianta inițială a ordonanței, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a acceptat amendamentele Grupului parlamentar al PD-L, amendamente care vin în sprijinul mediului de afaceri. Și am să explic puțin în ce constă aceste amendamente: în primul rând, persoanele juridice care solicită amânarea la plată a datoriilor, pe o perioadă de 3 luni sau de 6 luni, nu mai trebuie să constituie garanții decât în procent de 40% din valoarea datoriei pe care o au la bugetul de stat.

Mai mult decât atât, pentru această perioadă penalitățile care curg de la plata acestor sume au fost deduse, în baza amendamentelor, de la 0,1%/zi, la 0, 05%/zi.

Sunt măsuri reale, adevărate, care nu fac altceva decât să îmbunătățească situația precară a mediului de afaceri din România, în această perioadă de criză economică și financiară.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole.

Pct.1 din raport referitor la titlul legii. Adoptat.

Pct.2 din raport referitor la articolul unic. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.3 din raport - text nemodificat. Adoptat.

Pct.4 din raport - se solicită amânarea. Adoptat.

Pct.5 din raport - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6 din raport - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7 din raport - text nemodificat. Adoptat.

Pct.8 din raport - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9 din raport - observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.10 din raport are text nemodificat. Adoptat.

Pct.11 din raport - dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.12 din raport - are text nemodificat. Adoptat.

Pct.13 din raport - text nemodificat. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 7:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro