Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/13-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 03-11-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 447/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea comisiei sesizate în fond, respectiv Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Domnul deputat Costică Canacheu, sunteți în sală?

Vă rog, domnul deputat Gheorghe Ana, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Gheorghe Ana:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, trimisă cu adresa 447/12 octombrie 2009 și înregistrată pe 13 octombrie 2009.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această propunere.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, în sensul stabilirii bugetului anual al ministerului la un prag minim de 2% din p.i.b.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbatere au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul locotenent colonel Paul Nenciu, consilier juridic în cadrul Direcției pentru Relația cu Parlamentul și Asistență Juridică.

La ședința comisiei au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 membri ai acesteia.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.2 lit.j) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 20 octombrie 2009, cu 15 voturi pentru și șapte abțineri, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea cu modificări a acestei propuneri legislative.

Vă propun trei minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Pentru dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare dacă dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat Costică Canacheu, aveți cuvântul.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Avem în dezbatere o propunere legislativă a unui număr de colegi parlamentari, care ne pun în situația de a decide ca, prin lege, să alocăm bugetului apărării un procent fix, și anume 2%. Sigur că așa, la prima lectură, fără doar și poate că nimeni n-ar avea nimic împotrivă. Nimeni n-ar avea nimic împotriva acestui lucru și, la fiecare dezbatere a bugetului, în ultimii ani, pe rând, opoziție sau putere - așa cum am și fost în ultimii ani, ba în opoziție ba la putere, nu? - am susținut, fie unii fie alții, creșterea bugetului Ministerului Apărării. Datele însă ale execuției bugetare, de la 2005 încoace, au arătat că, în fiecare an, alocația bugetară pentru Ministerul Apărării a scăzut. Uneori din cauza opțiunii Guvernului, alteori, cum e cazul și acum, din cauza diminuării resurselor bugetare de care statul nostru dispune.

Așa se face că, în ani de creștere economică ca 2005, 2006, 2007, 2008 cu bugete în creștere, din nefericire în cifre absolute, în prețuri ale anului 2005 calculate aceste cifre, bugetul apărării a scăzut constant. A fost, de altfel, și o declarație a primului-ministru de atunci, care spunea că: "Mai lăsați-ne cu apărarea, că avem alte lucruri de făcut, avem alte lucruri de făcut în țară."

Iată că acum (și am să folosesc o vorbă populară: "Vorbim de funie în casa spânzuratului"), într-un moment electoral, venim oarecum ca în toamna anului 2008 și votăm o prevedere care înseamnă o condiționare a construcției bugetului, așa cum am făcut în 2008, când am votat majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%. Din acest punct de vedere am spus că "vorbim de funie în casa spânzuratului". Aici am votat acel 50% și iată el nu s-a realizat. Aici am votat în ceilalți ani acel 6% pentru educație și iată el nu s-a realizat.

Așa că, din această perspectivă, a dimensiunii coerenței acțiunii noastre, înțelegerii profunde a realității bugetare, cred că forțarea - eu spun electorală - a alocării unui procent prin lege oricărui minister, oricărui domeniu este o eroare.

Altfel, avem în vigoare Ordonanța nr.111 care asigură, pentru domeniile speciale, și anume securitate și apărare, atunci când statul are resurse, atragerea de fonduri din afara bugetului pentru a face achizițiile atât de necesare în cazul armatei.

Eu n-aș vrea ca intervenția mea să genereze o abordare polemică de la alți colegi. Am vrut să fac această paralelă și am vrut să arăt că noi putem aici decide, pentru fiecare minister de acum în colo, cât la sută să-i dăm și, în fapt, bugetul este făcut și poate să fie și multianual: din cât avem, atât la sută se duce pe fiecare minister. Numai că nu așa se construiește bugetul și nu așa prevede Constituția noastră și Legea finanțelor publice, acolo se spune clar cine fundamentează bugetul, pe ce bază, pe ce programe și pe ce realități bugetare.

Din această perspectivă, eu cred că inițiativa colegilor noștri include în ea o bună intenție, dar care e nerealizabilă.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc. Domnul deputat Eugen Bejinariu, Grupul parlamentar al PSD+PC. Aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Sigur, l-am văzut pe domnul președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul Canacheu, care ne-a expus nouă, tuturor, cât de răi au fost cei dinainte și nu au vrut să aprobe un buget îndestulător sau conform angajamentului luat de Guvernul României în 2004 față de Alianța Nord-Atlantică și că trebuia să facă, că și dumnealor doresc, dar, de fapt, nu e de acord. Până la urmă, cred că ar trebui să ne traducă domnul Canacheu ce-a vrut să spună. E de acord sau nu e de acord cu această inițiativă legislativă a colegului nostru?

Personal cred și sunt convins că trebuie ca Ministerul Apărării Naționale să beneficieze de acest procent din p.i.b. Avem angajamente, avem un plan de înzestrare a Ministerului Apărării Naționale, care nu poate fi realizat cu sume de 2 lei.

Eu cred că declarațiile politice le-a făcut domnul Canacheu și eu cred că este iresponsabil din punct de vedere al poziției domniei sale, de președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, comisie în care a venit inclusiv ministrul apărării naționale, și colegul domniei sale, care a susținut creșterea bugetului Ministerului Apărării Naționale.

Deci, până la urmă, să ne traducă ce vrea PD-L-ul și ce vrea domnul Canacheu cu privire la bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Domnul deputat Mihăiță Calimente, din partea Grupului parlamentar al PNL. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Cred, mai degrabă, că domnul președinte Canacheu a exprimat, de fapt, punctul de vedere al comandantului suprem al armatei române și al șefului CSAT-ului, domnul Traian Băsescu. Pentru că această politică de umilire și de punere în imposibilitate de a acționa a armatei române este o chestiune care se întâmplă în ultimul an, când am avut cel mai mic buget din istoria armatei din ultimii 20 de ani, acest buget fiind redus la sub 1%.

Sigur, s-a spus aici că România a avut angajamente vizavi de aliații din NATO, să avem un buget de 2,38. Nu s-a putut. Au fost bugete însă de 1,70, de 1,80, 1,87. În perioada de creștere economică, în cifre directe ele au fost chiar importante. Plus că s-a dat posibilitate ministerului, prin valorificarea diferitelor active de care nu mai aveau nevoie, să-și completeze cele necesare.

Cred că a sosit momentul ca armata să devină ceea ce trebuie să devină, și anume un cor de elită al societății românești.

Am trecut de la armata populară, cu care sunteți obișnuit, domnule Canacheu, și probabil și domnul Băsescu, trecem la o armată de elită, la o armată profesionistă. Trebuie să fie o armată cu care ne mândrim și un corp de ofițeri și de soldați cu care să ne mândrim.

Îi trimitem pe fronturile de luptă din Afganistan, i-am trimis și în Irak. I-am trimis cu tab-uri care erau aruncate în aer de explozive artizanale. Mulți dintre ei și-au pierdut viața sau au rămas schilodiți pe viață. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple.

Din cele șase programe pe care le-am avut, de înzestrare a armatei, niciunul nu este pus în practică. Transportoarele, la ora asta, trebuie și cele pe care le-am cumpărat, să le modernizăm. Avioanele MIG și-au pierdut capacitatea de a se mai ridica de la sol. Fregatele pe care le avem nu sunt înarmate ș.a.m.d. am putea continua la nesfârșit.

Am înțeles că, pentru a putea trimite un batalion, trebuie să dezafectăm alte trei batalioane din țară, ca să completăm necesarul unui batalion care să devină operațional pe câmpurile de luptă.

În consecință, cred că este absolut necesar ca armata să primească acest buget de minimum 2%.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

La dezbateri generale? Vă rog, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul Mircovici, vă rog.

Domnul Niculae Mircovici:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă ați observat, în raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, la această inițiativă legislativă nu a existat niciun vot împotrivă în comisie. Și nu a existat niciun vot împotrivă pentru că această inițiativă vine să corecteze o umilire a statului român prin nerespectarea angajamentelor din 2004, atunci când am fost primiți în NATO, și când am promis să asigurăm 2,38% pentru apărare, și o umilire a armatei române care, în mod constant, deși a trecut la profesionism, a ajuns în situația de a nu-și putea îndeplini îndatoririle pe care le are față de țară.

Cu atât mai mult, cu cât în bugetul armatei române nu sunt prevăzuți bani numai pentru aceasta, ci sunt prevăzuți și pentru misiunile politice pe care le primește ea din partea țării în exterior, pe de o parte, iar pe de altă parte aș merge inclusiv la sistemul de pensii din armată, în care o mare parte sunt plătite urmașilor, rămânând pensiile acestora în sistemul public de asigurări sociale, iar armata plătind în totalitate acest lucru.

De aceea, fiind vorba de statul român și de armata română, Grupul parlamentar al minorităților naționale din România susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

La dezbateri generale dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu.

Drept la replică, domnul deputat Costică Canacheu, vă rog

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Am să plec în dreptul meu la replică, intervenția mea, de la două enunțuri făcute de doi colegi aici: "corp de elită", atunci când s-au referit la armata României, și nu numai, ofițerii din celelalte structuri, și "iresponsabilitate și responsabilitate".

Dacă un corp de elită poate fi amăgit cu intervenții de genul acesta, cred că acei colegi se înșeală. Se știe foarte bine ce posibilități bugetare are România în anul 2009 și ce posibilități bugetare va avea în 2010 și 2011. Acest corp de elită nu poate fi amăgit cu asemenea intervenții care, după opt ani de creștere, de la 2001 încoace, când, într-adevăr, niciun program strategic nu a fost finanțat corespunzător, pentru că începuturi sunt, s-au achiziționat echipamente pe diverse componente, începuturi sunt, dar când din 2000 încoace, cu guvernele pe care bine le cunoașteți și cu miniștrii pe care bine îi cunoașteți, alocările bugetare în creștere economică de 6-7-8% nu au făcut posibile aceste achiziții pentru anii 2010 și 2011, cred că și noi aici și acest corp de elită, despre care vorbim, știm foarte clar că nu vom avea resurse bugetare pentru a asigura din buget aceste achiziții.

Din buget vom asigura funcționarea armatei la un standard corespunzător. Achizițiile, în măsura în care vor fi resurse externe (credite de furnizor sau alte înțelegeri de finanțare internațională) vor fi făcute prin aplicarea prevederilor Ordonanței nr.111.

Așa că, judecați dumneavoastră unde este responsabilitatea și unde este iresponsabilitatea. În fapt, intervenția mea aici a vrut să puncteze.

De aceea, eu spun că știm foarte bine că nu avem aceste resurse și nu putem să promovăm o asemenea lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Pct. 1 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Pct. 2 din raport, referitor la articolul unic. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct. 3 din raport, referitor la art.55. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 23:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro